Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych

Zgodnie z art.24h.ust.1 ustawy o samorządzie gminnym; radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiazani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majatkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości.