Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte po 30 marca 2015 r.

 

 

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy Murów 10 lutego 2015 r.

 

 PDFUchwała Nr VI-35-2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów.pdf

PDFUchwała Nr VI-36-2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie.pdf

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Murów 5 lutego 2015 r.

PDFUchwała Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr V-25-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr V-25-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr V-26-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-15-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014r.,.pdf

PDFUchwała Nr V-27-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr V-28-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr V-29-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

PDFUchwała Nr V-30-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości oraz ustanowienia służebności przesyłu.pdf

PDFUchwała Nr V-31-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony.pdf

PDFUchwała Nr V-32-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II-7-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr V-33-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II-9-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014r..pdf

PDFUchwała Nr V-34-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf

 

 

 

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Murów 20 stycznia 2015 r.

PDFUchwała Nr IV-21-2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III-20-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr IV-22-2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-41-2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku.pdf

PDFUchwała Nr IV-23-2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf
 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  18-02-2015 08:56
  przez: Beata Hombek
 • zmodyfikowano:
  08-09-2015 21:51
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2253
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl