Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte po 30 marca 2015 r.

 

 

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy Murów 10 lutego 2015 r.

 

 PDFUchwała Nr VI-35-2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów.pdf (96,94KB)

PDFUchwała Nr VI-36-2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie.pdf (93,04KB)

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Murów 5 lutego 2015 r.

PDFUchwała Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.pdf (73,11KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf (52,95KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf (65,77KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf (73,84KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr V-24-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf (48,42KB)

PDFUchwała Nr V-25-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów.pdf (74,51KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr V-25-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r..pdf (159,00KB)

PDFUchwała Nr V-26-2015 Raday Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-15-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014r.,.pdf (64,70KB)

PDFUchwała Nr V-27-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (406,72KB)

PDFUchwała Nr V-28-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (187,60KB)

PDFUchwała Nr V-29-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (170,65KB)

PDFUchwała Nr V-30-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości oraz ustanowienia służebności przesyłu.pdf (1,61MB)

PDFUchwała Nr V-31-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony.pdf (90,75KB)

PDFUchwała Nr V-32-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II-7-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf (95,81KB)

PDFUchwała Nr V-33-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II-9-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014r..pdf (96,60KB)

PDFUchwała Nr V-34-2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf (302,35KB)

 

 

 

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy Murów 20 stycznia 2015 r.

PDFUchwała Nr IV-21-2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III-20-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 roku.pdf (68,31KB)

PDFUchwała Nr IV-22-2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-41-2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku.pdf (97,30KB)

PDFUchwała Nr IV-23-2015 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf (68,80KB)