Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku

   Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Murów 30 grudnia 2014 r.

PDFUchwała Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018.pdf (77,61KB)
PDFZałącznik Nr 1do Uchwały Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf (106,28KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf (73,14KB)
PDFObjaśnienia do Uchwały Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018.pdf (86,10KB)

PDFUchwała Nr III-14-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2015.pdf (947,88KB)

PDFUchwała Nr III-15-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf (74,31KB)

PDFUchwała Nr III-16-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ....pdf (74,37KB)

PDFUchwała Nr III-17-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego ....pdf (101,62KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr III-17-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf (1,02MB)

PDFUchwała Nr III-18-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (70,75KB)

PDFUchwała Nr III-19-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.pdf (74,24KB)

PDFUchwała Nr III-20-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości oraz ustanowienia służebności....pdf (55,33KB)
 

   Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy Murów 8 grudnia 2014 r.

PDFUchwała Nr II-5-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2040 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (71,84KB)

PDFUchwała nr II-6-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizjnej.pdf (67,78KB)

PDFUchwała Nr II-7-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty....pdf (79,17KB)

PDFUchwała Nr II-8-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf (69,66KB)

PDFUchwała Nr II-9-2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia....pdf (88,61KB)

PDFUchwała Nr II-10-2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia....pdf (70,17KB)

PDFUchwała Nr II-11-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (61,52KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-11-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf (56,98KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II-11-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf (59,45KB)

PDFUchwała Nr II-12-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf (70,44KB)

  Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy Murów 27 listopada 2014 r.

 PDFUchwała Nr I-1-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r.w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf (65,08KB)
PDFZałącznik do uchwały Nr I-1-2014.pdf (94,66KB)

PDFUchwała Nr I-2-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf (65,08KB)

PDFUchwała Nr I-3-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf (65,59KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr I-3-2014.pdf (93,11KB)

PDFUchwała Nr I-4-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf (65,50KB)