Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku

   Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Murów 30 grudnia 2014 r.

PDFUchwała Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018.pdf
PDFZałącznik Nr 1do Uchwały Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf
PDFObjaśnienia do Uchwały Nr III-13-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2015-2018.pdf

PDFUchwała Nr III-14-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr III-15-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr III-16-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ....pdf

PDFUchwała Nr III-17-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego ....pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr III-17-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr III-18-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr III-19-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.pdf

PDFUchwała Nr III-20-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości oraz ustanowienia służebności....pdf
 

   Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy Murów 8 grudnia 2014 r.

PDFUchwała Nr II-5-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2040 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała nr II-6-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizjnej.pdf

PDFUchwała Nr II-7-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty....pdf

PDFUchwała Nr II-8-2014 Rady Gminy Murów z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr II-9-2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia....pdf

PDFUchwała Nr II-10-2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia....pdf

PDFUchwała Nr II-11-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-11-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II-11-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr II-12-2014 Rady Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf

  Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy Murów 27 listopada 2014 r.

 PDFUchwała Nr I-1-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r.w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr I-1-2014.pdf

PDFUchwała Nr I-2-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr I-3-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr I-3-2014.pdf

PDFUchwała Nr I-4-2014 Rady Gminy Murów z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-12-2014 11:12
    przez: Beata Hombek
  • zmodyfikowano:
    18-02-2015 08:50
    przez: Beata Hombek
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl