Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku

 

 Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Murów w dniu 13 listopada 2014 r.

PDFUchwała Nr XLI-257-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (153,60KB)

PDFUchwała Nr XLI-258-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na czas nieograniczony.pdf (69,80KB)

PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf (143,52KB)

 Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy Murów w dniu 30 października 2014 r.

PDFUchwała Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (77,21KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (58,49KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (63,99KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (69,19KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (70,58KB)
PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (86,94KB)

PDFUchwała Nr XL-254-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów.pdf (67,33KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-254-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (158,88KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL-254-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf (63,53KB)

PDFUchwała Nr XL-255-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-247-2014 z dnia 2 października.pdf (71,39KB)

PDFUchwała Nr XL-256-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIX-249-2014 z dnia 2 października 2014 r..pdf (67,68KB)


 

 Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy Murów w dniu 2 października 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (64,01KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (24,96KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (28,36KB)
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (28,09KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-247-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.pdf (69,16KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-248-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf (68,96KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-249-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej.pdf (263,69KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-250-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (65,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-251-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów.pdf (103,01KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-252-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (97,52KB)

 

 Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 20 sierpnia 2014 r.

 PDFUchwała Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonaia zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (71,10KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf (60,31KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf (65,30KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 rxls.pdf (84,69KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-244-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego.pdf (257,60KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-245-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny internetowej.pdf (90,03KB)

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 czerwca 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-235-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin.pdf (23,69KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-236-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójto.pdf (16,73KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (24,57KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf (26,05KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf (30,03KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf (30,05KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-238-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozi.pdf (14,17KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-238-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf (49,86KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-238-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf (27,96KB)
PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf (23,89KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-239-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanrgo.pdf (16,50KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVII-239-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf (31,57KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-240-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko.pdf (55,79KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-241-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie k.pdf (40,34KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-242-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie k.pdf (40,30KB)

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy Murów w dniu 15 maja 2014 r.

 PDFUchwała Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf (26,01KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf (31,51KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf (36,96KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf (27,81KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf (20,03KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-229-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej.pdf (47,75KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-230-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Sp.pdf (22,66KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-230-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf (655,82KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-231-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV-217-2014 R.pdf (27,17KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-232-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu O.pdf (26,85KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-233-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV-92-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (97,76KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-234-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (195,13KB)

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Murów w dniu 17 marca 2014 r.

 PDFUchwała Nr XXXV-227-2014 Rady Gminy Murów z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do po.pdf (39,02KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-227-2014 Rady Gminy Murów z dnia 17 marca 2014 r.pdf (25,53KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-227-2014 Rady Gminy Murów z dnia 17 marca 2014 r.pdf (96,06KB)

 

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Murów w dniu 13 marca 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXV-213-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Uk.pdf (24,06KB) 

PDFUchwała Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf (24,47KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (25,85KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (24,88KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (27,06KB)

PDFUchwała Nr XXXV-215-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboró.pdf (24,24KB)

PDFUchwała Nr XXXV-216-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w.pdf (26,38KB)

PDFUchwała Nr XXXV-217-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie.pdf (50,12KB)

PDFUchwała Nr XXXV-218-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie.pdf (91,92KB)

PDFUchwała Nr XXXV-219-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.pdf (93,72KB)

PDFUchwała Nr XXXV-220-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007 Rady.pdf (31,00KB)

PDFUchwała Nr XXXV-221-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w tryb.pdf (35,04KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2014 Wójta Gminy Murów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (71,25KB)

PDFUchwała Nr XXXV-222-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejn.pdf (40,49KB)

PDFUchwała Nr XXXV-223-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejn.pdf (40,45KB)

PDFUchwała Nr XXXV-224-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu.pdf (40,70KB)

PDFUchwała Nr XXXV-225-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowy.pdf (64,98KB)

PDFUchwała Nr XXXV-226-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opo.pdf (52,50KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-226-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (63,29KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-226-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf (66,89KB)

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy Murów w dniu 31 stycznia 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXIV-199-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów.pdf (1,87MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-200-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf (1,82MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-201-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare B.pdf (2,93MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-202-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy.pdf (14,10KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIV-202-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy.pdf (50,16KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (27,43KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (26,20KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (30,79KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (20,38KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (27,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-204-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyk.pdf (43,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-205-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Ko.pdf (40,77KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-206-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia w.pdf (24,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-207-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie.pdf (56,87KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-208-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-41-2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku.pdf (96,23KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-209-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego progr.pdf (39,03KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-210-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie.pdf (93,98KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-211-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku.pdf (94,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-212-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaln.pdf (23,12KB)