Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku

 

 Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Murów w dniu 13 listopada 2014 r.

PDFUchwała Nr XLI-257-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XLI-258-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na czas nieograniczony.pdf

PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf

 Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy Murów w dniu 30 października 2014 r.

PDFUchwała Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL-253-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XL-254-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-254-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL-254-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XL-255-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-247-2014 z dnia 2 października.pdf

PDFUchwała Nr XL-256-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIX-249-2014 z dnia 2 października 2014 r..pdf


 

 Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy Murów w dniu 2 października 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX-246-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-247-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-248-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-249-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-250-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-251-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-252-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf

 

 Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 20 sierpnia 2014 r.

 PDFUchwała Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonaia zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-243-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 rxls.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-244-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-245-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny internetowej.pdf

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 czerwca 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-235-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-236-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójto.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII-237-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-238-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozi.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-238-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-238-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf
PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2014-2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-239-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanrgo.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVII-239-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-240-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-241-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie k.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-242-2014 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie k.pdf

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy Murów w dniu 15 maja 2014 r.

 PDFUchwała Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI-228-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-229-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-230-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Sp.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-230-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-231-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV-217-2014 R.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-232-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu O.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-233-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV-92-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-234-2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Murów w dniu 17 marca 2014 r.

 PDFUchwała Nr XXXV-227-2014 Rady Gminy Murów z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do po.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-227-2014 Rady Gminy Murów z dnia 17 marca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-227-2014 Rady Gminy Murów z dnia 17 marca 2014 r.pdf

 

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Murów w dniu 13 marca 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXV-213-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Uk.pdf 

PDFUchwała Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV-214-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-215-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboró.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-216-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-217-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-218-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-219-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-220-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007 Rady.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-221-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w tryb.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2014 Wójta Gminy Murów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-222-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejn.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-223-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejn.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-224-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-225-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowy.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-226-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opo.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-226-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-226-2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r.pdf

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy Murów w dniu 31 stycznia 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXIV-199-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-200-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-201-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare B.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-202-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIV-202-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV-203-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-204-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyk.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-205-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Ko.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-206-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia w.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-207-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-208-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-41-2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-209-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego progr.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-210-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-211-2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-212-2014 Rady Gminy Murówz dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaln.pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    11-03-2014 08:28
    przez: Beata Hombek
  • zmodyfikowano:
    05-12-2014 11:03
    przez: Beata Hombek
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl