Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku

 

 

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 30 grudnia 2013 r.

PDFUchwała Nr XXXIII-192-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-193-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-194-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-194-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30.12.2013 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-194-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30.12.2013 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-194-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30.12.2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-195-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-196-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-197-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpie.pdf
PDFZałącznik 1 do Uchwały Nr XXXII-197-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r.pdf
PDFZałącznik 2 do Uchwały Nr XXXII-197-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-198-2013 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działal.pdf

 

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy Murów w dniu 28 listopada 2013 r.

PDFUchwała Nr XXXII-184-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf 
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII-184-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gmin.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-184-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania z.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-185-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-186-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-187-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbioro.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-188-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działa.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-189-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działa.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-190-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-191-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX-177-201.pdf

 

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy Murów w dniu 31 października 2013 r.

PDFUchwała Nr XXXI-182-2013 Rady Gminy Murów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf

 PDFUchwała Nr XXXI-183-2013 Rady Gminy Murów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia.pdf

 

 Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 września 2013 r.

PDFUchwała Nr XXX-176-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX-176-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX-176-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX-176-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXX-177-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermin.pdf

PDFUchwała Nr XXX-178-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf

PDFUchwała Nr XXX-179-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub...pdf

PDFUchwała Nr XXX-180-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Planu A.pdf

PDFUchwała Nr XXX-181-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawieutworzenia Stowarzyszenia Aglomer.pdf

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy Murów w dniu 22 sierpnia 2013 r.

PDFUchwała Nr XXIX-175-2013 Rady Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy ..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-175-2013 Rady Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-175-2013 Rady Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy..pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX-175-2013 Rady Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmi.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX-175-2013 Rady Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy..pdf

 

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 1 lipca  2013 r.

PDFUchwała Nr XXVIII-174-2013 Rady Gminy Murów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji proje.pdf

 

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Murów w dniu 27 czerwca 2013 r.

 PDFUchwała Nr XXVII-167-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-168-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fina.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-169-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-169-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-169-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r..pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII-169-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-170-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-170-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-171-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-171-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-172-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do konkursu dotac.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-173-2013 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie.pdf

 

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Murów w dniu 25 kwietnia 2013 r.

 PDFUchwała Nr XXVI-162-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-162-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-162-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI-162-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-162-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-163-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-164-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-165-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-165-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-166-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w.pdf

 

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Murów w dniu 21 lutego 2013 r.

PDFUchwała Nr XXV-153-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXV-153-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXV-154-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu.pdf

PDFUchwała Nr XXV-155-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsk.pdf

PDFUchwała Nr XXV-156-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profi.pdf

PDFUchwała Nr XXV-157-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zw.pdf

PDFUchwała Nr XXV-158-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poroz.pdf

PDFUchwała Nr XXV-159-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnoś.pdf

PDFUchwała Nr XXV-160-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermino.pdf


PDFUchwała Nr XXV-161-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie.pdf
PDFUzasadnienie do Uchwały Nr XXV-161-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-161-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-161-2013 Rady Gminy Murów z dnia 21 lutego 2013 r..pdf

 

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy Murów w dniu 28 stycznia 2013 r.


PDFUchwała Nr XIV-150-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XIV-151-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług .pdf

PDFUchwała Nr XIV-152-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-01-2013 14:41
    przez: Beata Hombek
  • zmodyfikowano:
    11-03-2014 08:20
    przez: Beata Hombek
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl