Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku


 

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 28 grudnia 2012 r.

 PDFUchwała Nr XXIII-144-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.pdf (317,26KB)

PDFUchwała Nr XXIII-145-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki.pdf (45,23KB)

PDFUchwała Nr XXIII-146-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Kom.pdf (32,04KB)

PDFUchwała Nr XXIII-147-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007.pdf (32,02KB)

PDFUchwała Nr XXIII-148-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz.pdf (18,58KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-148-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz.pdf (43,34KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-148-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz.pdf (25,73KB)

PDFUchwała Nr XXIII-149-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2013.pdf (348,67KB)

 

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Murów w dniu 29 listopada2012 r.

 PDFUchwała Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf (18,30KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf (39,79KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf (23,49KB)
PDFZałącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf (22,33KB)
PDFZałącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf (22,45KB)

PDFUchwała Nr XXII-133-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf (24,58KB)

Uchwała Nr XXII/134/2012 nie została podjęta

PDFUchwała Nr XXII-135-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf (104,91KB)

PDFUchwała Nr XXII-136-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf (66,24KB)

PDFUchwała Nr XXII-137-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami...pdf (60,56KB)

PDFUchwała Nr XXII-138-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy...pdf (58,35KB)

PDFUchwała Nr XXII-139-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf (69,68KB)

PDFUchwała Nr XXII-140-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (1,70MB)

PDFUchwała Nr XXII-141-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-66-2011 z dnia 27 października 2011 r..pdf (1,40MB)

PDFUchwała Nr XXII-142-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (64,62KB)

PDFUchwała Nr XXII-143-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawieu chwalenia rocznego programu w.pdf (103,07KB)

 

 

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 listopada2012 r.

 PDFUchwała Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf (27,74KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r.pdf (41,16KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r.pdf (35,16KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r.pdf (14,23KB) 

 

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Murów w dniu 27 września 2012 r.

PDFUchwała Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf (27,66KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf (29,23KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf (29,01KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf (28,70KB)

PDFUchwała Nr XX-128-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV-96-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r.pdf (1,10MB)

PDFUchwała Nr XX-129-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych.pdf (277,98KB)

PDFUchwała Nr XX-130-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania.pdf (294,23KB)

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy Murów w dniu 23 sierpnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XIX-122-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermin.pdf (28,01KB)

PDFUchwała Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf (26,85KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf (25,71KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.pdf (56,17KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf (28,56KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf (21,11KB)

PDFUchwała Nr XIX-124-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolne.pdf (35,14KB)

PDFUchwała Nr XIX-125-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. przystąpienia Gminy Murów do Programu Oper.pdf (31,81KB)

PDFUchwała Nr XIX-126-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. przystąpienia Gminy Murów do Programu Oper.pdf (37,48KB)

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 28 czerwca 2012 r.

PDFUchwała Nr XVIII-114-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fina.pdf (25,17KB)

PDFUchwała Nr XVIII-115-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójto.pdf (18,22KB)

PDFUchwała Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf (27,58KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (32,53KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (31,67KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (28,69KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf (22,27KB)

PDFUchwała Nr XVIII-117-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf (18,09KB)

PDFUchwała Nr XVIII-118-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego.pdf (17,86KB)

PDFUchwała Nr XVIII-119-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wy.pdf (25,34KB)

PDFUchwała Nr XVIII-120-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Radomierowicach.pdf (62,87KB) 

PDFUchwała Nr XVIII-121-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów.pdf (2,92MB)

 

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 kwietnia 2012 r.

 PDFUchwała Nr XVII-106-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf (25,72KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-106-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r..pdf (21,75KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-106-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r..pdf (28,42KB)

PDFUchwała Nr XVII-107-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego. leśnego i od nieruchomości.pdf (232,53KB)

PDFUchwała Nr XVII-108-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf (21,30KB)

PDFUchwała Nr XVII-109-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów.pdf (28,63KB)

PDFUchwała Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania w.pdf (28,14KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Pr.pdf (613,34KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Pr.pdf (476,50KB)

PDFUchwała Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy.pdf (35,72KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.pdf (559,49KB)

PDFUchwała Nr XVII-112-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (827,37KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-112-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (51,75KB)

PDFUchwała Nr XVII-113-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w.pdf (36,74KB)

 

 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Murów w dniu 19 marca 2012 r.

 PDFUchwała Nr XVI-104-2012 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-103-2012.pdf (37,15KB)

PDFUchwała Nr XVI-105-2012 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie ....pdf (68,51KB)

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Murów w dniu 23 lutego 2012 r.

PDFUchwała Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok.pdf (26,88KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (25,18KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (23,28KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (28,55KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (20,51KB)

PDFUchwała Nr XV-88-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007 Rady Gm.pdf (31,62KB)

PDFUchwała Nr XV-89-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w b.pdf (26,62KB)

PDFUchwała Nr XV-90-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszk.pdf (33,60KB)

PDFUchwała Nr XV-91-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf (225,05KB)

PDFUchwała Nr XV-92-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów.pdf (69,15KB)

PDFUchwała Nr XV-93-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej.pdf (57,27KB)

PDFUchwała Nr XV-94-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejs.pdf (508,28KB)

PDFUchwała Nr XV-95-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejs.pdf (1,04MB)

PDFUchwała Nr XV-96-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc.pdf (1,60MB)

PDFUchwała Nr XV-97-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający ....pdf (66,41KB)

PDFUchwała Nr XV-98-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....pdf (129,00KB)

PDFUchwała Nr XV-99-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilak.pdf (148,40KB)

PDFUchwała Nr XV-100-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboró.pdf (25,24KB)

PDFUchwała Nr XV-101-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność.pdf (37,48KB)

PDFUchwała Nr XV-102-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu pań.pdf (29,92KB)

PDFUchwała Nr XV-103-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe.pdf (26,55KB)