Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku


 

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 28 grudnia 2012 r.

 PDFUchwała Nr XXIII-144-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-145-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-146-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Kom.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-147-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-148-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-148-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-148-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-149-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2013 .pdf

 

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Murów w dniu 29 listopada2012 r.

 PDFUchwała Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXII-132-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XXII-133-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf

Uchwała Nr XXII/134/2012 nie została podjęta

PDFUchwała Nr XXII-135-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXII-136-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf

PDFUchwała Nr XXII-137-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami...pdf

PDFUchwała Nr XXII-138-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy...pdf

PDFUchwała Nr XXII-139-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf

PDFUchwała Nr XXII-140-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-141-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-66-2011 z dnia 27 października 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr XXII-142-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf

PDFUchwała Nr XXII-143-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawieu chwalenia rocznego programu w.pdf

 

 

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 listopada2012 r.

 PDFUchwała Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2012 r.pdf 

 

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Murów w dniu 27 września 2012 r.

PDFUchwała Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf

PDFUchwała Nr XX-128-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV-96-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XX-129-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych.pdf

PDFUchwała Nr XX-130-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania.pdf

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy Murów w dniu 23 sierpnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XIX-122-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermin.pdf

PDFUchwała Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf

PDFUchwała Nr XIX-124-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolne.pdf

PDFUchwała Nr XIX-125-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. przystąpienia Gminy Murów do Programu Oper.pdf

PDFUchwała Nr XIX-126-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 sierpnia 2012 r. przystąpienia Gminy Murów do Programu Oper.pdf

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Murów w dniu 28 czerwca 2012 r.

PDFUchwała Nr XVIII-114-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fina.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-115-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójto.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII-116-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-117-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-118-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-119-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wy.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-120-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Radomierowicach.pdf 

PDFUchwała Nr XVIII-121-2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Murów w dniu 26 kwietnia 2012 r.

 PDFUchwała Nr XVII-106-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy n.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-106-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-106-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XVII-107-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego. leśnego i od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVII-108-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró.pdf

PDFUchwała Nr XVII-109-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania w.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Pr.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Pr.pdf

PDFUchwała Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XVII-112-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-112-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf

PDFUchwała Nr XVII-113-2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w.pdf

 

 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Murów w dniu 19 marca 2012 r.

 PDFUchwała Nr XVI-104-2012 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-103-2012.pdf

PDFUchwała Nr XVI-105-2012 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie ....pdf

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Murów w dniu 23 lutego 2012 r.

PDFUchwała Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV-87-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XV-88-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65-XI-2007 Rady Gm.pdf

PDFUchwała Nr XV-89-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w b.pdf

PDFUchwała Nr XV-90-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszk.pdf

PDFUchwała Nr XV-91-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-92-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XV-93-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XV-94-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejs.pdf

PDFUchwała Nr XV-95-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejs.pdf

PDFUchwała Nr XV-96-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc.pdf

PDFUchwała Nr XV-97-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający ....pdf

PDFUchwała Nr XV-98-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....pdf

PDFUchwała Nr XV-99-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilak.pdf

PDFUchwała Nr XV-100-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboró.pdf

PDFUchwała Nr XV-101-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność.pdf

PDFUchwała Nr XV-102-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu pań.pdf

PDFUchwała Nr XV-103-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe.pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-03-2012 12:32
    przez: Beata Hombek
  • zmodyfikowano:
    12-09-2013 10:50
    przez: Beata Hombek
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl