Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.

Uchwały Rady Gminy w Murowie podjęte w 2004 roku.

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Murów 29 stycznia 2004 r.
1. DOCuchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własnośc gminy (20,50KB)DOCuchwała w spr.nabycia nieruchomości na własnośc gminy (21,50KB)

2. DOCuchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji i rady gminy (89,00KB)DOCuchwała w spr.zatwierdzenia planów pracy (89,00KB)

3. DOCuchwała w spr.dodatków dla nauczycieli (25,50KB)DOCuchwała w spr.zm.zał. (25,50KB)

4. DOCuchwała w spr.wydzierżawienia nieruchomości (20,00KB)DOCuchwała w spr.gminnego programu przeciwalkohol.zm.zał. (21,00KB)

Uchwała podjęta na XIV sesji Rady Gminy Murów 12 lutego 2004 r.
5. Uchwałę Nr XIV-65-2004 Rady Gminy Murów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. opublikowano w dziale FINANSE, pozycja "Budżet Gminy"

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Murów 18 marca 2004 r.
6. DOCtresc uchwały w spr. uchwalenia programu rozwiązywania problemów alkoholowych (21,50KB)DOCuchwała w spr.uchwalenia gm.progr.profil.alkohol. (22,50KB)

- DOC Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (44,00KB)DOCGminny Program Profilaktyki (44,00KB)

- DOC Plan finansowy -Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (42,50KB)DOCPlan finansowy do programu profilaktyki (42,50KB)

7.     Uchwałę Nr XV-67-2004 Rady Gminy w Murowie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2004 r. opublikowano w dziale FINANSE, poz. "Budżet gminy".

8. DOCuchwała w spr.zaciągnięcia kredytu (23,00KB)

9. DOCuchwała w spr.pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie do drogi wewnrznej (37,00KB)DOCuchwała w spr.zm.kategorii drogi (37,00KB)

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Murów 29 kwietnia 2004 r.
10.DOCtreść uchwały Nr XVI-70-2004 (22,50KB)
DOCRoczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. (502,50KB)

11.DOCtresc uchwały Nr XVI-71-2004 (22,50KB)

12.Uchwałę Nr XVI-72-2004 Rady Gminy w Murowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2004 r. opublikowana w dziale FINANSE, poz. "Budżet gminy".

13.DOCtresc uchwały Nr XVI-73-2004 (23,50KB)

14.DOCtresc uchwały Nr XVI-74-2004 (21,50KB)

15.DOCtresc uchwały Nr XVI-75-2004 (20,50KB)

16.DOCtresc uchwały Nr XVI-76-2004 (21,00KB)

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Murów 24 czerwca 2004 r.
17.Uchwała Nr XVII-77-2004 Rady Gminy w Murowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2004 r. opublikowana w dziale FINANSE, poz. "Budżet gminy".

18.DOCuchwała w sprawie przystąpienia do projektu e-urząd (21,50KB)

19.DOCuchwała w spr.przyjęcia programu rozwoju gminy na lata 2004 - 2006 (282,50KB)

20.DOCuchwała w sprawie przystąpienia do programu Odnowa Wsi w woj.opolskim (21,00KB)

21.DOCuchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy (22,00KB)

22.DOCuchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy (22,00KB)

23.DOCuchwała w spr. zm. w uchwale o obowiązującej opłacie targowej (23,00KB)

24.DOCuchwała w spr.zaciągięcia długoterminowego kredytu (23,00KB)

Uchwały podjete na XVIII sesji Rady Gminy Murów 23 września 2004 r.
25.DOCuchwała w spr. dokonania zmian budżetu gminy (214,50KB)

26.DOCuchwała w spr. zmiany programu rozwoju gminy (35,00KB)

27.RTFuchwała w spr. ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego (19,21KB)

28.DOCuchwała zm.uchwałę w spr.opłaty targowej (22,50KB)

Uchwały podjete na XIX sesji Rady Gminy Murów 25 listopada 2004 r.
29 DOCuchwała RG z 25.11.2004 r. w spr.zmian budżetu gminy (31,50KB)
DOCzadania do realizacji w 2004 r. po zmianie uchwałą RG z 25.11.2004 r. (41,50KB)
DOClimity wydatków na wieloletnie programy inwest. po zmianie uchwałą RG z 25.11.2004 r. (118,00KB)

30.DOCUchwała w spr.określenia stawek podatku od nieruchomości (30,50KB)

31.DOCw sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki (25,00KB)

32.DOCUchwała w spr. wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny (22,50KB)
DOCwzór inf, w spr.podatku rolnego (67,00KB)
DOCwzór deklaracji na podatek rolny (143,50KB)

33.DOCUchwała w spr.wzoru inf. i deklaracji na podatek lesny (22,50KB)
DOC wzór inf. w spr. podatku leśnego (55,50KB)
DOC wzór deklaracji na podatek leśny (70,00KB)

34.DOCUchwała w sprawie wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (24,50KB)
DOC wzór inf. w spr. podatku od nieruchomości (68,00KB)
DOC wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (79,00KB)

35.DOCUchwała Nr XIX-96-2004 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustaleni sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów.doc (79,00KB)

36.DOCuchwała w spr.wyborów sołtysa i rady sołeckiej Grabice (22,50KB)

37.DOCw spr.uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego (55,00KB)

38.DOCuchwała w spr.trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (41,50KB)

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Murów 30 grudnia 2004 r.
39.DOCuchwała w spr. dokonania zmian budżetu gminy na 2004 r. (38,00KB)

40.DOCuchwała w spr. budżetu gminy na 2005 r. (420,00KB)

41.DOCuchwała w spr. programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (45,00KB)
DOCplan finansowy programu rozwiązywania problemów alkoholowych (43,00KB)

42.DOCuchwała w spr. dokonania zmian w uchwale dot.wykonania budżetu (23,00KB)