Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku

Uchwały Rady Gminy w Murowie  podjęte w 2005 r.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Murów 24 lutego 2005 r.
1.DOCuchwała nr XXI-104-2005 (21,50KB)
-DOCplan pracy Rady Gminy na 2005 r. (35,00KB)
-DOCplan pracy komisji rewizyjnej (38,00KB)
-DOCplan pracy komisji oświaty... (34,50KB)
-DOCplan pracy komisji mienia.. (36,00KB)


2.DOCuchwała nr XXI-105-2005 (31,50KB)

3.DOCuchwała nr XXI-106-2005 (23,00KB)

4.DOCuchwała nr XXI-107-2005 (23,50KB)

5.DOCuchwała nr XXI-108-2005 (22,50KB)

6.DOCuchwała nr XXI-109-2005 (24,50KB)

7.DOCuchwała nr XXI-110-2005 (44,00KB)

8.DOCuchwała nr XXI-111-2005 (135,00KB)

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Murów 31 marca 2005 r.
9.DOCuchwała Nr XXII-113-2005 (214,50KB)

10.DOCuchwała Nr XXII-114-2005 (23,00KB)

11.DOCuchwała Nr XXII-115-2005 (23,50KB)

12.DOCuchwała Nr XXII-116-2005 (28,00KB)

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Murów 28 kwietnia 2005 r.
13.DOCuchwała w spr.rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. (22,00KB)
DOCsprawozdanie opisowe wykonania budżetu gminy za 2004 r. (353,50KB)
XLSzestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetu za 2004 r. (42,50KB)

14.DOCuchwała w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2005 r. (38,50KB)

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy Murów 23 czerwca 2005 r.

15.DOCuchwała w spr. zmian budżetu na 2005 r. (43,50KB)

16.DOCuchwała w spr. opłat za przedszkole (24,50KB)

17.DOCuchwała w spr. zasad i trybu przprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (28,00KB)

18.DOCuchwała w spr. załatwienia skargi na działalność wójta (23,00KB)

19.DOCuchwała w spr. poparcia dla uchwały RM w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskeim do Trybunału Konstytucyjnego (24,50KB)

20.DOCuchwała w spr. planu aglomeracji Murów (26,50KB)

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Murów 11 sierpnia 2005 r.

21.DOCuchwała w sprawie zmian budżetu gminy (127,00KB)

22.DOCuchwała w sprawie zmiany programu rozwoju gminy (39,50KB)

23.DOCuchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej (27,50KB)

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Murów 29 września 2005 r.

24.DOCzmiany w budżecie na 2005 r. (40,50KB)
DOCzadania do realizacji w 2005 r. (21,50KB)
DOCplan finansowania inwestycji w 2005 r. (35,00KB)
DOClimity wydatków na programy inwestycyjne (113,50KB)

25.DOCuchwalenie programu ochrony środowiska (25,00KB)

27.DOCzmiany w uchwale w spr. uznania za pomnik przyrody (22,50KB)

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Murów 17 listopada 2005 r.

28.DOCUchwała Nr XXVII-131-2005 (42,50KB)

29.DOCUchwała Nr XXVII-132-2005 (36,00KB)

30.RTFUchwała Nr XXVII-133-2005 (14,72KB)

31.DOCUchwała Nr XXVII-134-2005 (98,00KB)

32.DOCUchwała Nr XXVII-135-2005 (185,50KB)

33.DOCUchwała Nr XXVII-136-2005 (30,50KB)

34.DOCUchwała Nr XXVII-137-2005 (49,50KB)

35.DOCUchwała Nr XXVII-138-2005 (27,50KB)

36.DOCUchwała Nr XXVII-139-2005 (27,50KB)

37.DOCUchwała Nr XXVII-140-2005 (36,00KB)

38.DOCUchwała Nr XXVII-141-2005 (1,41MB)

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Murów 29 grudnia 2005 r.

39.DOCUchwała Nr XXVIII-142-2005 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 2005 r..doc (48,50KB)

40.DOCUchwała Nr XXVIII-143-2005 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r..doc (284,00KB)

41.DOCUchwała Nr XXVIII-144-2005 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sparwie uchwalenia regulaminu wynagradzenia dla nauczycieli.doc (125,00KB)

42.DOCUchwała Nr XXVIII-145-2005 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sparwie uchwalenia programu współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.doc (49,50KB)

43.DOCUchwała Nr XXVIII-146-2005 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych na 2006 r..doc (47,00KB)

44.DOCUchwała Nr XXVIII-147-2005 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 r..doc (38,50KB)

  

informację wytworzył(a): autorzy uchwał
za treść odpowiada: autorzy uchwał
data wytworzenia: 7.10.2005 r.