Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy

  URZĄD GMINY W MUROWIE
UL.DWORCOWA 2

tel.(077) 42-14-034,  42-70-290,  42-70-291,  42-70-295, 42-27-296
Fax: (077) 42-14-032, e-mail:
   strona www: www.murow.pl

STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE

 

 

   

Lp.

Stanowiska pracy

Nr pokoju

 

Kierownictwo Urzędu

1.

Wójt Gminy – Andrzej Puławski

10

2.

Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik

12

3.

Skarbnik Gminy – Kuca Teresa

4

 

Referat Organizacyjny

5.

Kierownik – Sylwia Dydzik

12

6.

Sekretariat

11

7.

Biuro Rady Gminy

14

 

Referat Finansowy

8.

Kierownik – Teresa Kuca

4

9.

Księgowość

3

10.

Podatki

6

11.

Rachunkowość

1

12.

Kasa

5

 

Referat Spraw Obywatelskich

13.

Kierownik – Ewa Hasik

9

14.

Ewidencja ludności

9

15.

Urząd Stanu Cywilnego

9

16.

Dowody osobiste i sprawy wojskowe

13

 

Samodzielne Stanowiska

16.

Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

16

17.

Inwestycje i mienie

16

18.

Rolnictwo, leśnictwo i ochorna środowiska

17

19.

Opłaty za gospodarowanie odpadami kumnalnymi

17

20.

Informatyk

17

21.

Obronność, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

18

22.

Działalność gospodarcza i zamówienia publiczne

19

23

Fundusze unijne i promocja

19

Gminne Centrum Zarządzania

18