Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2012 r.


PDFZarządzenie Nr Or.0050.1.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 5 stycznia 2011 w sprawie wysokości miesięcznej stawki czynszu.....pdf (56,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0r 0050.2.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (72,42KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.2.2012.pdf (64,76KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.2.2012.pdf (67,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0r 0050.3.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (72,29KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.3.2012.pdf (33,58KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.3.2012.pdf (67,50KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (65,05KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (56,00KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.6.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (65,38KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.7.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.pdf (60,60KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2012 Wójta Gminy Muórw z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Murów na lata 2012-2014.pdf (56,66KB)
PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0050.8.2012 Wójta Gminy Muórw z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Murów na lata 2012-2014.pdf (103,83KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.10.2012 Wójta Gminy Murow z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu....pdf (56,77KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.11.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 9 luty 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruch. do dzierżawy.pdf (62,44KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.13.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie odwołania członka komisji przetargowej.pdf (63,40KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.14.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (65,31KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.17.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 8 marca 2012 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości d.pdf (73,41KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.18.2012 Wójta Gminy Murow z dnia 8 marca.2012 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości d.pdf (53,00KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.19.2011 Wojta Gminy Murow z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia.pdf (55,87KB)
PDFZałacznik nr 1 do zarządzenie Nr Or.0050.19.2011 Wojta Gminy Murow z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia.pdf (79,20KB)
PDFZałacznik nr 2 do zarządzenie Nr Or.0050.19.2011 Wojta Gminy Murow z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia.pdf (77,15KB)
PDFZałacznik nr 3 do zarządzenie Nr Or.0050.19.2011 Wojta Gminy Murow z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia.pdf (94,09KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.21.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (63,61KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.22.2012 Wójta Gminy Murów w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (66,11KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.23.2012 Wojta Gminy Murów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (66,93KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Murów.pdf (42,72KB)
PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Murów.pdf (78,30KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.pdf (61,26KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.26.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udostępnienia powierzchni gruntowych.pdf (57,03KB)
PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0050.26.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udostępnienia powierzchni gruntowych.pdf (53,82KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.27.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (72,25KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Murów.pdf (103,08KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050. 29.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (72,11KB)

 

PDFZarządzenie N Or.0050.36.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (72,82KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2012 Wojta Gminy Murów z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (72,16KB)

 

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargow.pdf (24,61KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050-47-2012 Wójta Gminy Murów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (87,37KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050-48-2012 Wojta Gminy Murów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (86,30KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.49.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (72,41KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.50.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (71,22KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.51.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (71,86KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.58.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (71,17KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.60.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.pdf (92,29KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.63.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (70,46KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (72,04KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2012 Wóta Gminy Murów z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (87,18KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.67.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia.pdf (84,08KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.71.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (64,94KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.72.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (67,59KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.75.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN.pdf (58,40KB)
-PDFZałacznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.75.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN.pdf (61,92KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050-77-2012 Wójta Gminy Murów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (85,45KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.78.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego....pdf (73,36KB)
-PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.78.2012 Wójta Gminy Murów z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego....pdf (91,93KB)