Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta - 2011 r.

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-01-2011 Wójta Gminy Murów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu.....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-4-2011 Wójta Gminy Murow z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-4-2011 Wójta Gminy Murow z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania....pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-4-2011 Wójta Gminy Murow z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or. 0151-5-2011 Wójta Gminy Murow z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or. 0151-5-2011 Wójta Gminy Murow z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or. 0151-5-2011 Wójta Gminy Murow z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-6-2011 Wójta Gminy Muró z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przenzaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf
 

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-07-2011 Wójta Gminy Murów z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-8.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151.9.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-11-2011 Wójta Gminy Murów z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.13.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.14.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenia Nr Or 0050.18.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.19.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf
-XLSZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.xls
-XLSZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.xls
-XLSZałącznik Nr 2a do zarządzenia Nr Or.0050.19.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.xls

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.20.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf

 

PDFZarzadzenie Nr Or 0050.21.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Wójta Gminy Murów w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.22.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.23.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 18 kwietnia 2011 r. sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, oraz ustalenia regulaminu jej pracy..pdf
PDFRegulamin komisji mieszkaniowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050-29 -2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2011 w sprawie przeznaczenia nieruch. do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.39.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.41.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.43.2011 Wojta Gminy Murów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.48.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 5 sierpnia 2011 r., w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie bezpłatnych.....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.49.2011 Wojta Gminy Murów z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.57.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu i dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.59.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.60.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.67.2011Wójta Gminy Murów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie odwołania przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.70.2011 r. Wójta Gmin Murów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.71.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruch. do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.72.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie odwołania przetargu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.73.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ogloszenia nieruchomości do najmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.74. 2011 Wójta Gminy Murów z dnia 21października 2011r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.76.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050. 79. 2011 Wójta Gminy Murów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.82.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.84.2011Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf

 

PDFZarządzene Nr Or.0050.85.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.86.2011 Wójta Gminy Murów z nid 29 listopada 2011 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    12-01-2011 20:35
    przez: Przemysław Wienke
  • zmodyfikowano:
    29-11-2011 10:28
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl