Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta - 2009 r.


PDFZarządzenie Nr Or.0151-1-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-02-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-02-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-02-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-02-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-3-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2009 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-4-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2009 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-5-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-06-2009 Wójta gminy Murów z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy MURÓW.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-07-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-8-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-09-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-10-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-11-09 Wójta Gminy Murów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-11-09 Wójta Gminy Murów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-11-09 Wójta Gminy Murów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-11-09 Wójta Gminy Murów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0151-11-09 Wójta Gminy Murów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf

 

PDFZarządzenei Nr Or.0151-12-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-13-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-15-09 Wójta Gminy Murów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-15-09 Wójta Gminy Murów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or 0151-16-09 Wójta Gminy Murów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-17-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-18-09 Rady Gminy Murów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałacznik do Zarządzenia Nr Or.0151-18-09 Wójta Gminy Murów z dnia 30 marca 2009 r..pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-19-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi....pdf

 

PDFZarządzenei Nr Or.0151-20-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-21-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-22-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmianw dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr Or.0151-22-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 16 kwietnia 2009 r..pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-23-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-24-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

 

PDFZarzązenie Nr Or 0151-25-09 Wójta Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej GTM53OSP.pdf

 

PDFZarzązenie Nr Or 0151-26-09 Wójta Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej 3,5KM EP5.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-27-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-28-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Remizie OSP w Grabczoku przy ul. Wiejskiej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-29-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego....pdf
-PDFZałcznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-29-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 30 kwietnia 2009 r..pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-30-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-31-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem świetlicy w Remizie OSP w Grabczoku przy ul. Wiejskiej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-32-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-33-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-34-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-35-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Eurpejskiego.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-36-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-37-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-38-2009 Wójta gminy Murów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy MURÓW.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or. 0151-39-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałacznik do zarządzenia Nr Or.0151-39-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-40-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-41-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-42-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałacznik do zarządzenia Nr Or.0151-42-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-44-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-44-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-45-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-45-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-45-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-45-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf

 

PDFZałacznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-45-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZarządzenie Nr Or.0151-46-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-46-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-50-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-51-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-52-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-53-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-54-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-55-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat....pdf

 

PDFZarządznie Nr Or.0151-58-2009 Wójta gminy Murów z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-62-2009 Wójta gMiny Murów z dnia 10 sierpnia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-63-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 17 sierpnia 2009 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-64-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-64-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-66-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 27 sierpniu 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego....pdf
-PDFZałacznik do Zarządzenia Nr Or.0151-66-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 27 sierpniu 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-68-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-69-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 9 wrzesnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-70-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania przez Gminę urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-71-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-72-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-73-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-73-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-73-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-73-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0151-73-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-74-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-74-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-74-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-74-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0151-74-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-75-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-78-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 października 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-80-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-81-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-82-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-83-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr OR. 0151-84-09 Wójta Gminy Murów z dnia 30 października 2009 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
PDFZałącznik Nr 1do Zarzadzenia Wójta Gminy Murów Nr 0151 84 09 z dnia 30 10 09.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr 0151 84 09 z dnia 30 10 09.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0151 84 09 z dn 30 10 09.pdf

 

PDFZarządzenie Nr OR. 0151-85-09 Wójta Gminy Murów z dniaw sprawie wprowadzenia zmian w w dotacjach celowych.pdf
PDFZałącznik Nr 1do Zarzadzenia Wójta Gminy Murów Nr 0151 85 09 z dnia 30 10 09.pdf

 

PDFZarządzenie Nr OR. 0151-86-09 Wójta Gminy Murów z dnia 9 listopada 2009r w sprawie powolania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-91-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-91-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-91-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0151-91-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0151-91-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-92-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-92-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-94-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf
-PDFZałacznik do Zarządzenia Nr Or.0151-94-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-95-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury....pdf
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-95-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-96-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-96-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-96-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-97-2009 Wójta gminy Murów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-99-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do Zarządzenie Nr Or.0151-99-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-101-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-101-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-103-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-103-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-104-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-104-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-104-2009 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf

 


 

Podmiot udostępniający: autorzy zarządzeń
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: autorzy zarządzeń
Data wytworzenia: 23 luty 2010 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    07-01-2009 15:06
    przez: Przemysław Wienke
  • zmodyfikowano:
    23-02-2010 11:33
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl