Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2008 r.


PDFZarządzenie Nr Or.0151-1-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (37,18KB)
-PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-1-08 z dnia 7 stycznia 2008 r..pdf (124,72KB)
-PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-1-08 z dnia 7 stycznia 2008 r..pdf (109,13KB)
-PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-1-08 z dnia 7 stycznia 2008 r..pdf (78,69KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-2-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie zadań.pdf (61,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-3-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie zadań.pdf (62,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-4-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wynajmu nieruchomości....pdf (49,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-5-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na cele publiczne.pdf (68,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-6-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (102,32KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-7-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zagwiździu.pdf (78,33KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-8-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty....pdf (73,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-10-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zagwiździu.pdf (76,35KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-11-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (75,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-12-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu komputerowego.pdf (70,91KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-13-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (61,44KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-14-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (69,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-15-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej.pdf (34,09KB)
-PDFZałącznik Nr 1 do regulaminu.pdf (60,58KB)
-PDFZałącznik Nr 2 do regulaminu.pdf (58,15KB)
-PDFZałącznik Nr 3 do regulaminu.pdf (53,43KB)
-PDFZałącznik Nr 4 do regulaminu.pdf (62,21KB)
-PDFZałącznik Nr 5 do regulaminu.pdf (52,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-16-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (57,98KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-17-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.pdf (316,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-19-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (38,62KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-20-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wynajmu nieruchomości stanowiącej....pdf (49,82KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-21-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży.pdf (71,21KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-22-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (66,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-23-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (37,25KB)
-PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-23-08 z dnia 29 kwietnia 2008 r..pdf (181,58KB)
-PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-23-08 z dnia 29 kwietnia 2008 r..pdf (69,26KB)
-PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-23-08 z dnia 29 kwietnia 2008 r..pdf (71,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-24 -2008 Wójta Gminy Murów z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (92,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-25-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (44,40KB)
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-25-2008 z dnia 9 maja 2008 r..pdf (58,46KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-26-08 Wójta gminy Murów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (49,81KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-28-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmian....pdf (90,51KB) 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-29-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (69,84KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-32-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIV-101-2008 Rady Gminy Murów....pdf (37,70KB)
-PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf (49,96KB)
-PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf (76,50KB)
-PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf (67,29KB)
-PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf (50,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-33 Wójta Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia.pdf (65,30KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-34 Wójta Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (69,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or. 0151-36-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach.pdf (39,25KB)
-PDFZałącznik do zarządzenie Nr Or.0151-36-2008 z dnia 30 czerwca 2008.pdf (50,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-39-2008 r. Wójta gminy Murów z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (69,35KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-40-2008 r. Wójta gminy Murów z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (67,45KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-41-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (60,91KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-43-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (93,63KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-44-08 Wójta Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (68,58KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-45-08 Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach programu - Uczeń na wsi....pdf (644,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-47-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (70,44KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-48-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (65,02KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-50-08 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach.pdf (43,28KB)
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-50-08 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2008 r..pdf (50,46KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-52-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (107,40KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-53-08 Wójta Gminy Murów z dnia 4 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf (99,23KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-54-08 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach.pdf (39,97KB)
-PDFZałącznik do zarządzenie Nr Or.0151-54-08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (50,56KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-55-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (43,15KB)
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-55-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 r..pdf (55,21KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (38,34KB)
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (42,24KB)
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (76,79KB)
-PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (95,69KB)
-PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (58,30KB)


PDFZarządzenie Nr Or.0151-57-08 Wójta Gminy Murów z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej.pdf (59,93KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-58-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 2 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (108,47KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-59-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruch. do sprzedaży.pdf (72,01KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-60-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (41,74KB)
-PDFZałacznik do zarządzenia Nr Or.0151-60-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (39,46KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-61-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31października 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (37,25KB)
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-61-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31października 2008 r..pdf (107,35KB)
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-61-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31października 2008 r..pdf (55,92KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-63-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (60,18KB)

 

PDFZarządzenia Nr Or.0151-64-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Murów projektu budżetu na rok 2009.pdf (365,13KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-66-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf (76,20KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-67-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. ww sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf (93,47KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-68-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania....pdf (93,74KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-69-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII-124-2008 Rady Gminy Murów....pdf (37,70KB)
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-69-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII-124-2008 Rady Gminy Murów....pdf (88,22KB)
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-69-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII-124-2008 Rady Gminy Murów....pdf (53,23KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-71-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (110,91KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-73-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek za wynajem lokali użytkowych.pdf (78,93KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-74-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (39,11KB)
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-74-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (58,71KB)

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (37,30KB)
-PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (44,17KB)
-PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (62,37KB)
-PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (86,93KB)
-PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (47,49KB)
 

Podmiot udostępniający: autorzy zarządzeń
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: autorzy zarządzeń
Data wytworzenia: 21 stycznia 2009 r.