Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta - 2008 r.


PDFZarządzenie Nr Or.0151-1-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-1-08 z dnia 7 stycznia 2008 r..pdf
-PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-1-08 z dnia 7 stycznia 2008 r..pdf
-PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-1-08 z dnia 7 stycznia 2008 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-2-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie zadań.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-3-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie zadań.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-4-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wynajmu nieruchomości....pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-5-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na cele publiczne.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-6-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-7-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zagwiździu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-8-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty....pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-10-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zagwiździu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-11-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-12-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu komputerowego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-13-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-14-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-15-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do regulaminu.pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do regulaminu.pdf
-PDFZałącznik Nr 3 do regulaminu.pdf
-PDFZałącznik Nr 4 do regulaminu.pdf
-PDFZałącznik Nr 5 do regulaminu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-16-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-17-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-19-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-20-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wynajmu nieruchomości stanowiącej....pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-21-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-22-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-23-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-23-08 z dnia 29 kwietnia 2008 r..pdf
-PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-23-08 z dnia 29 kwietnia 2008 r..pdf
-PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-23-08 z dnia 29 kwietnia 2008 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-24 -2008 Wójta Gminy Murów z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-25-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-25-2008 z dnia 9 maja 2008 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-26-08 Wójta gminy Murów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-28-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmian....pdf 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-29-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-32-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIV-101-2008 Rady Gminy Murów....pdf
-PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf
-PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf
-PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf
-PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.015-32-2008.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-33 Wójta Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-34 Wójta Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or. 0151-36-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenie Nr Or.0151-36-2008 z dnia 30 czerwca 2008.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-39-2008 r. Wójta gminy Murów z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-40-2008 r. Wójta gminy Murów z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-41-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-43-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-44-08 Wójta Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-45-08 Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach programu - Uczeń na wsi....pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-47-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0151-48-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-50-08 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach.pdf
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-50-08 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2008 r..pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-52-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-53-08 Wójta Gminy Murów z dnia 4 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-54-08 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenie Nr Or.0151-54-08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-55-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-55-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 r..pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0151-56-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf


PDFZarządzenie Nr Or.0151-57-08 Wójta Gminy Murów z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-58-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 2 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-59-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruch. do sprzedaży.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-60-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałacznik do zarządzenia Nr Or.0151-60-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-61-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31października 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-61-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31października 2008 r..pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-61-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31października 2008 r..pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-63-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

 

PDFZarządzenia Nr Or.0151-64-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Murów projektu budżetu na rok 2009.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-66-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-67-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. ww sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-68-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-69-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII-124-2008 Rady Gminy Murów....pdf
-PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-69-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII-124-2008 Rady Gminy Murów....pdf
-PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-69-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII-124-2008 Rady Gminy Murów....pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-71-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-73-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek za wynajem lokali użytkowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-74-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf
-PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-74-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
-PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0151-75-2008 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf
 

Podmiot udostępniający: autorzy zarządzeń
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: autorzy zarządzeń
Data wytworzenia: 21 stycznia 2009 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    28-01-2008 13:55
    przez: Przemysław Wienke
  • zmodyfikowano:
    21-01-2009 11:47
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl