Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2007 r.

 

PDFZarządzenie Nr Or.0151-1-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego....pdf (74,70KB)


PDFZarządzenie Nr Or 0151-2-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do budżetu.....pdf (114,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-3-07 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (81,06KB)


PDFZarządzenie Nr Or.0151-4-07 Wójta Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do spraw przeciwdziałania narkomanii.pdf (58,23KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-5-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (65,58KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-6-07 Wójta Gminy Murów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie zadań publicznych z zakresu....pdf (62,97KB)


PDFZarządzenie Nr Or-0151-7-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (60,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-8-07 Wójta Gminy Murów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty....pdf (74,28KB)


PDFZarządzenie Nr Or.0151-9-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf (65,45KB)


PDFZarzadzenie Nr Or.0151-10-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (68,31KB)


PDFZarządzenie Nr Or.0151-11-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (78,77KB)


PDFZarządzenie Nr Or.0151-12-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (65,50KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-13-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ....pdf (215,96KB)

-PDFZałacznik do zarządzenia Nr Or.0151-13-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 19 marca 2007 r. - zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków.pdf (71,25KB)

-PDFZałacznik do zarządzenia Nr Or.0151-13-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 19 marca 2007 r. - wydatki sołectw w ramach wydatków budzetowych.pdf (54,22KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-14-07 Wójta Gminy Murów z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (55,53KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-15-07 Wójta Gminy Murów z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (59,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-16-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (68,37KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-17-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (56,33KB)

PDFZarządzenia Nr Or.0151-18-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf (74,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-19-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr Or. 0151-64-2006 z 27 listopada 2006 r. ....pdf (82,33KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-20-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (75,78KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-21-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (69,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-22-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (67,56KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-23-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (62,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-24-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej MTD.pdf (79,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-25-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce STIHL FS-300.pdf (78,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-26-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej samojezdnej Craftsman 15,5 LT kosz.pdf (63,27KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-27-2007 r. Wójta Gminy Murów z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (74,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-28-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu.pdf (83,98KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-29-2007 Wótja Gminy Murów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (71,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-30-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (64,35KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-31-2007 Wótja Gminy Murów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (61,11KB)

PDFZarządzenie NR Or.0151-32-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.pdf (93,61KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-34-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa....pdf (288,21KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-33-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (64,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-35-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zagwiździu.pdf (222,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-37-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy Murów.pdf (72,82KB)

-PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0151-37-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2007 r..pdf (85,92KB)

-PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0151-37-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2007 r..pdf (106,24KB)

-PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0151-37-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2007 r..pdf (232,47KB)

-PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0151-37-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2007 r..pdf (84,59KB)

-PDFZasady kontroli - do zarządzenia Nr Or.0151-37-2007.pdf (75,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-38-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (54,49KB)

PDFZarządzenia Nr Or.0151-39-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VII-33-2007 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2007 roku.pdf (81,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-40-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków.pdf (63,34KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-41-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (191,65KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-42-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (67,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-43-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 13 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf (184,43KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-45-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (71,33KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.0151-47-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu....pdf (212,47KB)

-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-47-2007 Wójta Gminy Murów - tabela wydatków.pdf (70,95KB)

-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-47-2007 Wójta Gminy Murów - wydatki sołectw.pdf (51,06KB)

-PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0151-47-2007 Wójta Gminy Murów - zobowiązania finansowe.pdf (61,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-48-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (58,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-50-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (65,74KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-51-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (60,30KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-53-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 18 września 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VIII-37-2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku.pdf (81,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or-0151-55-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (65,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-56-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (61,80KB)

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji.pdf (67,66KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-60-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (67,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-62-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu....pdf (79,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-63-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (58,53KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-65-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (55,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-66-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (60,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-73-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu.pdf (67,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-74-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (70,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-75-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (64,54KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0151-77-2007 Wójta Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych.pdf (60,58KB)

 


informację wytworzył(a): autorzy zarządzeń
za treść odpowiada: autorzy zarządzeń
data wytworzenia: 7.1.2008 r.