Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Geodezja i gospodarka nieruchomościami.

GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy w Murowie, pokój nr 19, tel. (0-77) 4270291 wew. 16,
e-mail:


Dzierżawa nieruchomości
Nieruchomości oddawane są w dzierżawę na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 546 z późn. zmianami), Uchwały nr XXIX/173/2002 Rady Gminy Murów w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, Uchwały nr 151/2002 Zarządu Gminy Murów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz Kodeksu Cywilnego.

Wymagany dokument: Indywidualny wniosek (podanie)

Termin załatwienia: Do trzech miesięcy

Nadanie numeru porządkowego
Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23, poz. 151).

Wymagany dokument: Wniosek wraz z załącznikami
RTFwniosek owydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (6,61KB)

Termin załatwienia: Do 14 dni

Opłata:
Opłata skarbowa w znakach 5,00 zł za podanie + 0,50 zł za każdy załącznik

Podział nieruchomości
Decyzje zatwierdzające podział wydawane są na podstawie art. 93 i dalszych Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 546 z późn. zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.02.1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 135).

Wymagany dokument:
Wniosek wraz z załącznikami
RTFwniosek owydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (6,61KB)

Termin załatwienia: Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca.

Podział nieruchomości dokonywany zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, musi posiadać postanowienie opiniujące wstępny projekt. Podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego tylko w przypadkach wymienionych w art.95 w/w ustawy.

Sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 546 z późn. zmianami) i Uchwały nr XXIX/173/2002 Rady Gminy Murów w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,

Wymagany dokument:
Indywidualny wniosek

Termin załatwienia: Około 6 miesięcy.

Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży Wójt podejmuje po konsultacjach z Komisjami Rady Gminy i Radą Sołecką miejscowości na terenie której znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży.

Odpowiedzialna za informację: Magdalena Fila