Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice

 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (55,33KB)

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (173,54KB)

 

 

PDFZapytanie i odpowiedzi nr 2.pdf (125,78KB)
PDFModyfikacja treści SIWZ 2.pdf (134,35KB)
PDFOgłoszenie o zmianie głoszenia.pdf (70,83KB)

 

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (123,36KB)
PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf (131,88KB)

 

PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf (131,88KB)

 

PDFZapytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf (118,33KB)

 

PDFZmiana do SIWZ.pdf (184,81KB)
PDFZmieniony SIWZ.pdf (486,29KB)
PDFZmieniony wzór umowy.pdf (370,29KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 345940-2014.pdf (78,00KB)

 


PDFOgłoszenie.pdf (905,87KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (486,32KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (103,50KB)
DOCOświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków.doc (51,50KB)
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (79,50KB)
DOCOświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc (68,50KB)
DOCWykaz wykonanych robót.doc (67,50KB)
DOCWykaz osób.doc (75,00KB)
DOCOświadczenie o uprawnieniach.doc (63,00KB)
DOCZobowiązanie innych podmiotów.doc (64,50KB)
PDFWzór umowy.pdf (366,56KB)

 

Ponieżej dokumentacja techniczna od załącznika nr 10.

PDFzał. 10 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf (1,59MB)
PDFzał. 11 - PRZEDMIAR - BRANŻA INSTALACYJNA.pdf (1,02MB)
PDFzał. 12 - PRZEDMIAR BRANŻA ELEKLTRYCZNA P1.pdf (472,22KB)
PDFzał. 13 - PRZEDMIAR - BRANŻA ELEKTRYCZNA P4 STB.pdf (475,85KB)
PDFzał. 14. PRZEDMIAR - BRANŻA ELEKTRYCZNA P5 STB.pdf (495,31KB)
PDFzał. 15 - DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf (187,65KB)
PDFzał. 16 - POZWOLENIE WODNOPRAWNE.pdf (352,07KB)
PDFzał. 17 - OPIS TECHNICZNY.pdf (4,39MB)
PDFzał. 18 - OPIS TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU DRÓG.pdf (593,05KB)
 

Poniższe pliki podzielone są za pomocą programu 7zip

001zał. 19 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ I.7z.001 (4,29MB)
002zał. 19 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ I.7z.002 (4,29MB)
003zał. 19 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ I.7z.003 (3,71MB)
001zał 20 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ II.7z.001 (4,58MB)
002zał 20 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ II.7z.002 (4,58MB)
003zał 20 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ II.7z.003 (4,58MB)
004zał 20 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ II.7z.004 (1,00MB)
001zał. 21 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ III.7z.001 (4,77MB)
002zał. 21 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ III.7z.002 (4,77MB)
003zał. 21 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ III.7z.003 (4,77MB)
004zał. 21 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ III.7z.004 (4,77MB)
005zał. 21 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ III.7z.005 (4,05MB)
001zał. 22 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ IV.7z.001 (4,77MB)
002zał. 22 - PLAN USYTUOWANIA SIECI - CZĘŚĆ IV.7z.002 (3,59MB)
001zał. 23 - PLAN USYTUOWANIA SIECI CZĘŚĆ V.7z.001 (4,77MB)
002zał. 23 - PLAN USYTUOWANIA SIECI CZĘŚĆ V.7z.002 (4,77MB)
003zał. 23 - PLAN USYTUOWANIA SIECI CZĘŚĆ V.7z.003 (1,86MB)

 

Dalszy ciąg plików bez podziału programem 7zip

PDFzał. 24 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 1-1.pdf (41,22KB)
PDFzał. 25 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 2-2.pdf (42,05KB)
PDFzał. 26 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 3-3.pdf (42,90KB)
PDFzał. 27 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 4-4.pdf (41,01KB)
PDFzał. 28 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 5-5.pdf (42,17KB)
PDFzał. 29 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 6-6.pdf (42,80KB)
PDFzał. 30 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 7-7.pdf (42,25KB)
PDFzał. 31 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 8-8.pdf (40,67KB)
PDFzał. 32 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 9-9.pdf (46,32KB)
PDFzał. 33 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 10-10.pdf (41,56KB)
PDFzał. 34 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 11-11.pdf (42,40KB)
PDFzał. 35 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 12-12.pdf (46,68KB)
PDFzał. 36 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 13-13.pdf (43,23KB)
PDFzał. 37 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 14-14.pdf (44,21KB)
PDFzał. 38 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 15-15.pdf (44,67KB)
PDFzał. 39 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 16-16.pdf (42,91KB)
PDFzał. 40 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 17-17.pdf (47,02KB)
PDFzał. 41 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 18-18.pdf (47,01KB)
PDFzał. 42 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ 19-19.pdf (49,54KB)
PDFzał. 43 - PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ I CHODNIK - WARSTWY.pdf (86,83KB)
PDFzał. 44 - PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ - CZĘŚĆ 1A.pdf (219,25KB)
PDFzał. 45 - PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ - CZĘŚĆ 1B.pdf (171,92KB)
PDFzał. 46 - PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ - CZĘŚĆ 2A.pdf (189,31KB)
PDFzał. 47 - PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ - CZĘŚĆ 2B.pdf (221,44KB)
PDFzał. 48 - PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ - CZĘŚĆ 3.pdf (177,25KB)
PDFzał. 49 - PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - CZĘŚĆ 1.pdf (281,16KB)
PDFzał. 50 - PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - CZĘŚĆ 2.pdf (257,09KB)
PDFzał. 51 - PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - CZĘŚĆ 3A.pdf (264,57KB)
PDFzał. 52 - PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - CZĘŚĆ 3B.pdf (111,42KB)
PDFzał. 53 - WYKAZ PRZYŁĄCZY O JEDNYM SKRZYŻOWANIU Z LINIAMI ENERG. LUB TELETECH..pdf (185,83KB)
PDFzał. 54 - WYKAZ PRZYŁĄCZY BEZ SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.pdf (113,79KB)
PDFzał. 55 - WYKAZ PRZYŁĄCZY O DWÓCH SKRZYŻOWANIACH Z WODOCIĄGIEM I LINIAMI ENERG. LUB TELETECH..pdf (137,99KB)
PDFzał. 56 - WYKAZ PRZYŁĄCZY O JEDNYM SKRZYŻOWANIU Z WODOCIĄGIEM.pdf (258,84KB)
PDFzał. 57 - PRZEPOMPOWNIA P4 STB.pdf (102,77KB)
PDFzał. 58 - PRZEPOMPOWNIA P1 MOR, P5 STB.pdf (98,61KB)
PDFzał. 59 - STUDNIA ROZPRĘŻNA.pdf (112,38KB)
PDFzał. 60 - STUDZIENKA DO OPRÓŻNIANIA FI 1000.pdf (65,95KB)
PDFzał. 61 - STUDZIENKA ODPOWIETRZAJĄCA FI 1000.pdf (63,83KB)
PDFzał. 62 - OGRODZENIE I NAWIERZCHNIA PRZEPOMPOWNI.pdf (120,07KB)
PDFzał. 63 - DOJAZD DO PRZEPOMPOWNI P1 MOR.pdf (266,61KB)
PDFzał. 64 - DOJAZD DO PRZEPOMPOWNI P4 STB.pdf (263,02KB)
PDFzał. 65 - DOJAZD DO PRZEPOMPOWNI P5 STB.pdf (258,74KB)
PDFzał. 66 - KONSTRUKCJA DOJAZDÓW DO PRZEPOMPOWNI.pdf (110,54KB)
PDFzał. 67 - ZASIALANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI P1 MOR.pdf (384,26KB)
PDFzał. 68 - ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI P4 STB.pdf (279,28KB)
PDFzał. 69 - ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI P-5 STB.pdf (337,68KB)
PDFzał. 70 - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.pdf (85,54KB)
PDFzał. 71 - ZESTAW ZŁĄCZOWO - POMIAROWY.pdf (123,71KB)
PDFzał. 72 - PLAN BIOZ.pdf (264,99KB)
PDFzał. 73 - PLAN BIOZ - BRANŻA ELKTRYCZNA.pdf (113,05KB)
PDFzał. 74. PROJEKT WYKONAWCZO-BUDOWLANY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW.pdf (4,06MB)

 

 

Podmiot udostępniający: Jadwiga Woszczak
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Woszczak
Rafał Leja
Data wytworzenia: 25.11.2014 r.