Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.

 

 

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego..pdf (37,37KB)

 

 

 


PDFOgłoszenie.pdf (120,05KB)

PDFSIWZ.pdf (366,08KB)

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (197,78KB)

XLSZałącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne.xls (155,50KB)

DOCZałacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (42,50KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc (16,00KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.doc (25,00KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc (20,50KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia.doc (17,50KB)

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt.doc (13,00KB)

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.doc (12,50KB)

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu lub prawie do posiadania bazy transportowej z zapleczem techniczno-biurowym.doc (14,00KB)

DOCZałącznik nr 11 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (13,00KB)

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (184,70KB)

PDFUchwała Nr XIV-150-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf (100,40KB)

PDFUchwała Nr XXVI-164-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (73,21KB)


PDFZmiana do SIWZ.pdf (232,86KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf (58,72KB)

PDFTreść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ.pdf (369,01KB)

PDFZmiana do SIWZ.pdf (48,86KB)

DOCZmodyfikowane Oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej.doc (22,00KB)

DOCZmodyfikowany Formularz ofertowy.doc (70,50KB)

XLSZmodyfikowany Wykaz nieruchomości (patrz zakładki) z których odbierane będą odpady komunalne.xls (190,00KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Jadwiga Woszczak
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Woszczak
Data wytworzenia: 14.05.2013 r.