Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.

 

PDFOgloszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (47,33KB)

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (93,30KB)

PDFInformacja.pdf (37,21KB)

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (50,91KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (73,19KB)

PDFZmiana specyfikacji.pdf (106,33KB)

 PDFOgłoszenie.pdf (126,75KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (425,84KB)
DOCZałacznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (115,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc (24,50KB)
DOCZałacznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc (34,00KB)
DOCZałacznik nr 4 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.doc (31,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.doc (23,00KB)
DOCZałacznik nr 6 - wykaz wykonanych robót.doc (33,00KB)
XLSZałącznik nr 7 - zestawienie rzeczowo - finansowe.xls (28,50KB)
PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy.pdf (271,45KB)
XLSZałącznik nr 4 do wzoru umowy.xls (28,50KB)

 

Specyfikacje

PDFRoboty drogowe.pdf (812,81KB)
PDFRoboty elektryczne.pdf (180,72KB)
PDFRoboty wodociągowe.pdf (666,61KB)
PDFSpecyfikacja zieleń.pdf (120,99KB)
PDFST 0.0. wymagania ogólne.pdf (351,02KB)
PDFSTB 0.1. roboty ziemne.pdf (122,20KB)
PDFSTB 0.2.roboty betonowe i żelbetowe.pdf (223,49KB)
PDFSTB 0.3.konstrukcje stalowe.pdf (207,25KB)
PDFSTB 0.4. konstrukcje drewniane.pdf (152,70KB)
PDFSTB 0.5.roboty murowe.pdf (125,96KB)
PDFSTB 0.6.izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne.pdf (142,35KB)
PDFSTB 0.7.roboty pokrywcze.pdf (202,57KB)
PDFSTB 0.8.tynki wewnętrzne.pdf (150,40KB)
PDFSTB 0.9. posadzki.pdf (154,72KB)
PDFSTB 0.10 roboty malarskie.pdf (161,90KB)
PDFSTB 0.11 elewacja i tynkowanie.pdf (175,79KB)

 

Przedmiary

PDFPrzedmiar elektryczny.pdf (63,28KB)
PDFPrzedmiar robót budowlano-drogowych.pdf (856,86KB)
PDFPrzedmiar sanitarny.pdf (65,84KB)
PDFPrzedmiar szaty roślinnej.pdf (65,77KB)

 

Projekt - branża budowlano - drogowa

PDFBiOZ.pdf (110,08KB)
PDFOpis techniczny.pdf (123,12KB)
PDFRys. A1.pdf (231,19KB)
PDFRys. A2.pdf (140,23KB)
PDFRys. A3.pdf (172,51KB)
BMPRys. nr 4.bmp (2,07MB)
BMPRys. nr 5.bmp (2,07MB)
BMPRys. nr 6.bmp (2,07MB)
BMPRys. nr 7.bmp (2,07MB)
BMPRys. nr 8.bmp (2,07MB)
BMPWykaz drewna.bmp (1,04MB)
BMPWykaz stali.bmp (1,04MB)

 

Projekt - branża elektryczna

PDFOPIS.pdf (174,53KB)
PDFrys. nr 1.pdf (3,56MB)
PDFrys. nr 2.pdf (318,67KB)

 

Projekt - branża roślinna

PDFOpis zieleń.pdf (121,89KB)
JPEGRysunek1.jpeg (2,95MB)
JPEGRysunek2.jpeg (3,71MB)
JPEGRysunek3.jpeg (4,24MB)

 

Projekt - branża sanitarna

PDFOpis techniczny.pdf (81,92KB)
JPEGrys. nr 1.jpeg (2,79MB)
JPEGrys. nr 2.jpeg (2,09MB)