Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie okrteślonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każda osoba ma prawo dostępu do informacji publicznej bez wykazywania interesu prawnego lub faktycznego:
- obywatel polski
- cudzoziemiec
- bezpaństwowiec

Uprawnienie obejmuje:
- pozyskanie informacji
- wgląd do dokumentów urzędowych
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych.

Prawo do informacji puiblicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są w Urzędzie Gminy na wniosek (patrz załącznik).
Metryczka
  • opublikowano:
    03-07-2003 16:19
    przez: Danuta Lis
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl