Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie okrteślonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Każda osoba ma prawo dostępu do informacji publicznej bez wykazywania interesu prawnego lub faktycznego:
- obywatel polski
- cudzoziemiec
- bezpaństwowiec

Uprawnienie obejmuje:
- pozyskanie informacji
- wgląd do dokumentów urzędowych
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych.

Prawo do informacji puiblicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są w Urzędzie Gminy na wniosek (patrz załącznik).