Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
27393263802789325948285322575228097224672516825294206021427
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
377632622527036228562984532595249542742027083252552168127459
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 87790
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 67525
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 66162
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 26313
 5. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 19331
 6. Konkursy
  Wyświetleń: 18067
 7. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 16155
 8. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 15779
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 15491
 10. Przetargi
  Wyświetleń: 14332
 11. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 14056
 12. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13536
 13. Sołectwa
  Wyświetleń: 13359
 14. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 13319
 15. Przetargi w 2019 roku
  Wyświetleń: 13238
 16. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 13183
 17. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 13122
 18. Konkursy
  Wyświetleń: 12834
 19. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 12502
 20. Informacje
  Wyświetleń: 11195
 21. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 10720
 22. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 10290
 23. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 10288
 24. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 10175
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10146
 26. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 10073
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9983
 28. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 9060
 29. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 8714
 30. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8413
 31. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 7818
 32. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7756
 33. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 7668
 34. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 7436
 35. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 7378
 36. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 7112
 37. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7098
 38. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 7045
 39. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 6867
 40. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6830
 41. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 6703
 42. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6613
 43. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 6549
 44. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 6547
 45. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 6447
 46. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6407
 47. Programy, plany
  Wyświetleń: 6372
 48. Podatek od nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 6296
 49. Wybory
  Wyświetleń: 6264
 50. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6254
 51. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6182
 52. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 6165
 53. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 6124
 54. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 6111
 55. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5925
 56. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 5903
 57. Podatek od środków transportowych w 2020 roku
  Wyświetleń: 5795
 58. Przetargi w 2020 roku
  Wyświetleń: 5636
 59. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 5614
 60. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 5490
 61. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5468
 62. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5431
 63. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 5357
 64. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 5309
 65. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 5185
 66. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5174
 67. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 5106
 68. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5101
 69. Podatek rolny w 2020 roku
  Wyświetleń: 5089
 70. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5078
 71. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 5026
 72. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 5021
 73. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 5003
 74. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4932
 75. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4861
 76. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 4827
 77. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4825
 78. Kontrole
  Wyświetleń: 4818
 79. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4777
 80. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 4718
 81. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4710
 82. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4688
 83. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4682
 84. Budżet gminy
  Wyświetleń: 4670
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4590
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 4427
 87. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 4399
 88. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4398
 89. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 4395
 90. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 4389
 91. Wnioski
  Wyświetleń: 4360
 92. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 4342
 93. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4339
 94. Rada Gminy
  Wyświetleń: 4328
 95. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4307
 96. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4287
 97. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 4261
 98. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 4255
 99. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4238
 100. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4212
 101. Zadania USC
  Wyświetleń: 4210
 102. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4192
 103. Informacje
  Wyświetleń: 4189
 104. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 4171
 105. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 4167
 106. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4162
 107. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4157
 108. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4139
 109. Podatek leśny w 2020 roku
  Wyświetleń: 4109
 110. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 4107
 111. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4098
 112. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 4080
 113. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 4047
 114. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3996
 115. Kontrole
  Wyświetleń: 3979
 116. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3969
 117. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3954
 118. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3936
 119. Informacje
  Wyświetleń: 3911
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3911
 121. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3909
 122. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 3908
 123. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3903
 124. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3889
 125. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3888
 126. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 3873
 127. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 3872
 128. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3849
 129. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 3838
 130. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3789
 131. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3763
 132. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3758
 133. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3754
 134. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3716
 135. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 3594
 136. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3580
 137. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3565
 138. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3563
 139. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3563
 140. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3561
 141. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 3551
 142. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3540
 143. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3535
 144. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3515
 145. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3492
 146. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3482
 147. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3468
 148. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3457
 149. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3450
 150. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3435
 151. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3426
 152. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 3393
 153. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 3380
 154. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3377
 155. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3336
 156. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 3289
 157. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 3278
 158. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3234
 159. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3125
 160. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 3114
 161. Dowody osobiste - wydanie
  Wyświetleń: 3085
 162. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3057
 163. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 3043
 164. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2991
 165. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2973
 166. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2939
 167. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2935
 168. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2868
 169. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 2813
 170. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2806
 171. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2793
 172. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 2731
 173. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2706
 174. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 2695
 175. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2625
 176. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2616
 177. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 2606
 178. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2590
 179. test
  Wyświetleń: 2583
 180. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 2574
 181. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2564
 182. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 2562
 183. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2558
 184. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2554
 185. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 2554
 186. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2550
 187. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2537
 188. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2532
 189. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2528
 190. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2515
 191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2515
 192. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2498
 193. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2494
 194. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2435
 195. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2429
 196. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 2422
 197. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2411
 198. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2395
 199. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2384
 200. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2375
 201. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2375
 202. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 2368
 203. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 2367
 204. Obrady Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 2363
 205. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2362
 206. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2357
 207. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 2320
 208. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2310
 209. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2296
 210. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 2286
 211. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2257
 212. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 2250
 213. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 2186
 214. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2183
 215. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2162
 216. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2161
 217. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 2161
 218. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 2160
 219. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 2159
 220. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 2159
 221. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 2144
 222. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2139
 223. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2128
 224. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 2126
 225. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 2125
 226. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 2105
 227. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 2105
 228. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2104
 229. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 2078
 230. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 2068
 231. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 2068
 232. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 2054
 233. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2046
 234. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 2041
 235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2040
 236. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2039
 237. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 2033
 238. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2029
 239. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 2028
 240. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 2024
 241. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 2007
 242. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 2002
 243. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1993
 244. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1990
 245. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1988
 246. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1983
 247. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1981
 248. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1980
 249. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1980
 250. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1969
 251. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1962
 252. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1957
 253. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1951
 254. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1948
 255. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1938
 256. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1930
 257. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1925
 258. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1919
 259. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1912
 260. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1910
 261. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1909
 262. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1909
 263. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1898
 264. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1888
 265. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1886
 266. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1871
 267. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1862
 268. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1859
 269. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1859
 270. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1855
 271. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1853
 272. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1849
 273. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1847
 274. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1837
 275. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 1832
 276. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1831
 277. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1830
 278. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1829
 279. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1824
 280. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1822
 281. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1811
 282. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 1810
 283. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1804
 284. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1797
 285. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1791
 286. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1791
 287. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1790
 288. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1780
 289. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1779
 290. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1775
 291. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 1771
 292. Ochrona danych
  Wyświetleń: 1770
 293. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1768
 294. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1767
 295. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1767
 296. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1766
 297. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1760
 298. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1733
 299. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1724
 300. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1722
 301. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1719
 302. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1719
 303. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1712
 304. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1706
 305. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1705
 306. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1705
 307. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1696
 308. Statut
  Wyświetleń: 1691
 309. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1690
 310. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1688
 311. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1678
 312. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1677
 313. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1675
 314. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1675
 315. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1671
 316. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1667
 317. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1660
 318. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1659
 319. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1654
 320. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1651
 321. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1650
 322. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1648
 323. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1641
 324. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1633
 325. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1624
 326. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1621
 327. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1617
 328. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1614
 329. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1608
 330. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1607
 331. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1606
 332. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1599
 333. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1599
 334. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1586
 335. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1584
 336. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1579
 337. Budownictwo
  Wyświetleń: 1576
 338. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1575
 339. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1568
 340. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1568
 341. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1567
 342. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1563
 343. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1557
 344. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1552
 345. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1551
 346. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1546
 347. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1545
 348. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1542
 349. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1539
 350. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1534
 351. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1524
 352. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1520
 353. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 1512
 354. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1510
 355. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1509
 356. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1500
 357. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1494
 358. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1491
 359. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1491
 360. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1488
 361. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1482
 362. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1477
 363. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1474
 364. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1473
 365. Transmisja obrad Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1469
 366. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1469
 367. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 1462
 368. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1461
 369. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 1460
 370. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1459
 371. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1459
 372. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1454
 373. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1453
 374. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1443
 375. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1442
 376. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1442
 377. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1437
 378. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 1434
 379. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1433
 380. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1431
 381. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1431
 382. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1420
 383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 1408
 384. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1400
 385. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 1389
 386. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1386
 387. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 1367
 388. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 1361
 389. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1361
 390. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1345
 391. Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "
  Wyświetleń: 1341
 392. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 1339
 393. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1335
 394. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 1328
 395. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 1324
 396. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1324
 397. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 1321
 398. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1317
 399. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1316
 400. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1314
 401. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1309
 402. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1300
 403. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1300
 404. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1297
 405. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 1292
 406. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1287
 407. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1285
 408. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1280
 409. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1270
 410. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1265
 411. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1233
 412. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 1226
 413. Wnioski
  Wyświetleń: 1226
 414. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1220
 415. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 1218
 416. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1217
 417. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1216
 418. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 1214
 419. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 1196
 420. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 1187
 421. Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.
  Wyświetleń: 1185
 422. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1182
 423. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1178
 424. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 1173
 425. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 1172
 426. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1171
 427. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 1162
 428. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 1155
 429. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1135
 430. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 1133
 431. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1132
 432. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1129
 433. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 1129
 434. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1128
 435. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 1117
 436. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 1114
 437. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 1111
 438. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 1108
 439. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 1105
 440. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 1097
 441. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 1092
 442. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 1069
 443. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 1060
 444. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1036
 445. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 1025
 446. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1007
 447. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 977
 448. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 946
 449. Informacje dot. przetargu pn. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie
  Wyświetleń: 892
 450. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 892
 451. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul Grabicka w miejscowości Stare Budkowice
  Wyświetleń: 869
 452. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 869
 453. Informacje dot. przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019-2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 859
 454. Informacje dot. przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 844
 455. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 834
 456. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 834
 457. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 819
 458. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie polegająca na termomodernizacji
  Wyświetleń: 807
 459. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 768
 460. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 763
 461. Informacje dot. ptrzetargu pn. Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP
  Wyświetleń: 758
 462. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 754
 463. Informacje dotyczące przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Murów
  Wyświetleń: 735
 464. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 719
 465. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 705
 466. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 671
 467. Informacje dotyczące przetargu pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
  Wyświetleń: 670
 468. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 669
 469. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - IV przetarg
  Wyświetleń: 634
 470. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 632
 471. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 631
 472. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - III przetarg
  Wyświetleń: 616
 473. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 613
 474. Informacje dot. przetargu pn. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie - II
  Wyświetleń: 585
 475. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 583
 476. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia dróg, miejsc publicznych oraz obietków gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 579
 477. Informacje dotyczące przetargu nr II pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ...
  Wyświetleń: 562
 478. Statut gminy
  Wyświetleń: 543
 479. VIII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 533
 480. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 513
 481. Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia
  Wyświetleń: 503
 482. Informacje dot. przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 500
 483. Informacje dot. przetargu: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły
  Wyświetleń: 477
 484. Instytucje kultury
  Wyświetleń: 463
 485. IX sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 445
 486. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 - 2023 r. - za 2018 r.
  Wyświetleń: 421
 487. VI sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 411
 488. V sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 400
 489. Wpisanie rozwodu zagranicznego
  Wyświetleń: 380
 490. II sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 365
 491. XI Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 360
 492. IV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 353
 493. III sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 332
 494. XIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 331
 495. Informacje dot. przetargu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Murów do Kluczborka, Opola i Kup w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 329
 496. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 - 2023 r. - rozpoczęcie kadencji
  Wyświetleń: 312
 497. XII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 292
 498. Przetargi jednostek OSP
  Wyświetleń: 284
 499. XV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 262
 500. Informacje dot. przetargu pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Budkowice
  Wyświetleń: 254
 501. Oświadczenia majątkowe radnych oraz wója kadencji 2018 - 2023 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 254
 502. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 251
 503. Informacje dot. przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 249
 504. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 231
 505. Informacje dot. przetargu pn.Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 228
 506. VIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 198
 507. XVIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 183
 508. XIV sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 179
 509. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 174
 510. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 173
 511. Informacja dot. przetargu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 148
 512. XIX sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 130
 513. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 108
 514. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 65
 515. XXI Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 50
 516. XXII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 42
 517. XXII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 39
 518. XXIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 12
 519. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów - II
  Wyświetleń: 5