Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia dróg, miejsc publicznych oraz obietków gminnych i jej jednostek organizacyjnych

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - Zakup energii.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFZałacznik nr 1do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków.docx
DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ - wzór informacji , że wykonawca przynależy nie przynależy do grupy kapitałowej.docx
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
- PDFZałacznik nr 1 do umowy oświetlenie.pdf
- PDFZałacznik nr 2 do umowy obiekty Gminy.pdf
- PDFZałacznik nr 3 do umowy Wykaz punków poboru energii wg płatników.pdf
- DOCZałacznik nr 4 do umowy Pełnomocnictwo na obiekty.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-10-2019 15:09
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  04-12-2019 11:28
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 289
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl