Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów - II przetarg

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2019 r..pdf

PDFOdpowiedż na zapytanie do SIWZ z dnia 10.09.2019 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warynków Zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu usług.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu sprzętu.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór informacji , że Wykonawca nie należy należy do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  04-09-2019 13:04
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  02-10-2019 13:51
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 500
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl