Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwały podjęte 7 lutego 2019 r.

PDFUchwała Nr IV-30-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr IV-31-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr IV-32-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z WFOŚiGW.pdf
PDFUchwała Nr IV-33-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr IV-34-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr IV-35-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu.pdf
PDFUchwała Nr IV-36-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV-226-2014 z dnia 13 marca 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr IV-37-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
PDFUchwała Nr IV-38-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf
PDFUchwała Nr IV-39-2019 Rady Gminy Murów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

 

Uchwały podjęte 28 lutego 2019 r.

PDFUchwała Nr V-40-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr V-41-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr V-42-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany SUiKZP Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr V-43-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf
PDFUchwała Nr V-44-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr V-45-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  21-02-2019 07:49
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  07-03-2019 14:52
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 104
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×