Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.10.2018r..pdf
PDFZmiana SIWZ z dnia 09.10.2018 r..pdf
 

PDFZmiana ogłoszenia.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wstępne.docx
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego -wzór.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług.docx
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi.docx
DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków.docx
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
DOCXzałącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór.docx

DOCXKlauzula RODO.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2018
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  02-10-2018 13:13
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  08-11-2018 14:35
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2878
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl