Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFWybór oferty.PDF

 

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 12.10.2018 r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2018r.- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.pdf
PDFZmiana SIWZ z dnia 08.10.2018r.- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.pdf
 

 

PDFZmiana ogłoszenia - kanalizacja.pdf
PDFZmiana SIWZ kanalizacja.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - kanalizacja drugi przetarg.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie wstępne.docx
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące opłacania podatków.docx
PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
XLSHarmonogram rzeczowo - finansowy.xls

DOCXKlauzula RODO.docx

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
PDF03.05 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF03.06 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF04.03 Karta dok.otw 8+9+10.pdf
PDF04.04 Karta dok.otw 11+12+13+14.pdf
PDF05 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF06 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PDF1. Plan systuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap, ul. Targowa - I etap.pdf
PDF2. Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Opolska 8.pdf
PDF3. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap, część 1.pdf
PDF4. Profil podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap.pdf
PDF5. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap.pdf
PDFOpis techniczny.pdf

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFDecyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogowym.pdf

PRZEDMIARY
PDFPrzedmiar - ul. Opolska.pdf
PDFPrzedmiar - ul. Targowa - I etap.pdf
PDFPrzedmiar - ul. Wołczyńska - I etap.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PDFST 00_00 - Wymagania ogólne.pdf
PDFST 00_01 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.pdf
PDFST 00_02 - Roboty w zakresie budowy sieci kan.pdf
PDFST 00_03 - Roboty drogowe.pdf
 

Metryczka
 • opublikowano:
  19-09-2018 12:08
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  06-11-2018 14:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 9896
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl