Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia kanalizacja.pdf

PDFUnieważnienie przetargu.pdf

DOCXInformacja dla Wykonawców.docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie - wstępne.docx
DOCXZałacznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie.docx
DOCXZałacznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałacznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałacznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie.docx
PDFZałacznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
-XLSHarmonogram rzeczowo - finansowy.xls
DOCXZałacznik nr 8 do SIWZ - grupa.docx

PDFKlauzula RODO.pdf


Dokumentacja geologiczna
PDF03.05 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF03.06 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF04.03 Karta dok.otw 8+9+10.pdf
PDF04.04 Karta dok.otw 11+12+13+14.pdf
PDF05 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF06 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.pdf

Dokumentacja projektowa
PDF1. Plan systuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap, ul. Targowa - I etap.pdf
PDF2. Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Opolska 8.pdf
PDF3. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap, część 1.pdf
PDF4. Profil podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap.pdf
PDF5. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap.pdf
PDFOpis techniczny.pdf

Dokumenty formalno prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFDecyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogowym.pdf

Przedmiary
PDFPrzedmiar - ul. Opolska.pdf
PDFPrzedmiar - ul. Targowa - I etap.pdf
PDFPrzedmiar - ul. Wołczyńska - I etap.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PDFST 00_00 - Wymagania ogólne.pdf
PDFST 00_01 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.pdf
PDFST 00_02 - Roboty w zakresie budowy sieci kan.pdf
PDFST 00_03 - Roboty drogowe.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2018
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-08-2018 14:32
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  19-09-2018 13:34
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 759
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl