Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 25a.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8a do SIWZ - wzór umowy.pdf

Dokumentacja techniczna - Część nr 1
PDFNiweleta A-B.pdf
PDFNiweleta C-D.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPozwolenie budowlane.pdf
PDFProjekt stałej organizacji ruchu.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFprzekrój 1-1,2-2.pdf
PDFprzekrój 3-3,4-4.pdf
PDFprzekrój A-A,B-B.pdf
PDFprzekrój C-C,D-D.pdf
PDFSSTWIOR.pdf
PDFwłączenie A-B.pdf
PDFwłączenie C--D.pdf
PDFzagospodarowanie A-B.pdf
PDFzagospodarowanie C-D.pdf
 

Dokumentacja techniczna - Część nr 2
PDFBbmiar bitum.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT - Gmina Murów.pdf
PDFSTWiOR.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2018
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  05-04-2018 12:28
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  17-05-2018 14:24
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 841
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl