Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte w 2017 roku

 

Uchwały podjęte 9 lutego 2017 r.

PDFUchwała Nr XXIV-171-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-172-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-173-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-174-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-175-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-176-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-177-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

 

Uchwały podjęte 23 marca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXV-178-2017 Rady Gminy Murów z dnai 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.pdf

PDFUchwała Nr XXV-179-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-226-2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. OKRiS.pdf

PDFUchwała Nr XXV-180-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XXV-181-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.pdf

PDFUchwała Nr XXV-182-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XXV-183-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf

PDFUchwała Nr XXV-184-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów.pdf

 

Uchwały podjęte 27 kwietnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVI-185-2017 Rady Gminy Murów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole.pdf

 

Uchwały podjęte 25 maja 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVII-186-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-187-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-188-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-189-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-190-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-191-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-192-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-164-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-193-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-194-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-195-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem II US w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-196-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX-179-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r..pdf

 

Uchwały podjęte 29 czerwca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVIII-197-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-198-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-199-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-200-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-201-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-202-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-203-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-204-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2017
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  16-02-2017 14:02
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  28-07-2017 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2399
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×