Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia-nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2017.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-191-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2017.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów.pdf
PDF11. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Murów.pdf
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDF13. Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów.pdf
PDF14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:31
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  15-06-2018 11:46
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3682
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×