Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał

PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Murów w 2018 r..pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDF11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uhcwały Nr XXXIV-236-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.pdf
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDF13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 10 lat.pdf
PDF14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Muró Nr XXXIV-237-2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:31
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 14:33
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3530
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×