Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII-37-2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Murów.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-267-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czewrwca w sprawie ustalenia wysokośwysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu nudynku gospodarczego na czas oznaczony do 5 września 2025 r..pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-271-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-272-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania nap. alkoholowych w miejscach publicznych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:31
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  12-09-2018 14:03
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3818
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×