Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 9 lutego 2017 r. /czwartek/ o godz. 10-tej w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Murów.

 

Porządek obrad :

1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

 1. określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów;

 2. określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów;

4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2017 roku;

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowy;

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat;

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

5.Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek
6 lutego 2017 roku w sali USC w Murowie o godz. 1400.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  03-02-2017 11:41
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 1999
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×