Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 października 2018 r. /czwartek/ o godz. 1000 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XL sesja Rady Gminy Murów.

 

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.

 3. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych.

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 5. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018;

 6. zmiany uchwały Nr XL/280/2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Murów;

 7. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;

 8. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2019 roku;

 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  w trybie bezprzetargowym;

5. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  19-10-2018 11:48
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 4027
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×