Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 23 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10-tej w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Murów.

 

Porządek obrad :

1.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  w Zagwiździu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  ;

 2. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXV/226/2014 z dnia 13 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;

 3. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki;

 4. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody i drzew z terenu Gminy Murów;

 5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

 6. zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych
  i gimnazjum prowadzonych przez gminę Murów;

 7. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych.

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

5.Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek
20 marca 2017 roku w sali USC w Murowie o godz. 1400.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  14-03-2017 14:56
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2214
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×