Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 9-tej w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Murów.

Porządek obrad :

1.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów:

 • sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2016 rok;

 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok;

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu Gminy Murów w roku 2017;

 2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020;

 3. udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola;

 4. zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczki długoterminowej;

 5. zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczki długoterminowej;

 6. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji;

 7. zmiany uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 roku
  w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów;

 8. zmiany uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów;

 9. wyrażania zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice do zasobów mienia gminy Murów;

 10. wyrażania zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego
  w Opolu w sprawie wykonania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 11. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia
  26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

4.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

5.Wolne wnioski i zapytania.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek 22 maja 2017 roku
w sali USC w Murowie o godz. 1400.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  17-05-2017 11:10
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2292
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×