Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 października 2017 r. /czwartek/ o godz. 1000 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Murów.

 

1.Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości.

3.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące oświadczeń majątkowych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017,

 2. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,

 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Starych Budkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Budkowicach,

 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Murowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Murowie,

 5. podjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2016/2017.

6.Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

7.Wolne wnioski i zapytania.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Wspólne posiedzenie Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w poniedziałek 23 października 2017 r. w sali USC w Murowie
o godz. 1400.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  17-10-2017 14:35
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2735
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×