Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
377632622517926000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 66812
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 38420
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 38266
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 15209
 5. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 12476
 6. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 12376
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 11516
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 10796
 9. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 10244
 10. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 9986
 11. Informacje
  Wyświetleń: 9737
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 9454
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 9385
 14. Sołectwa
  Wyświetleń: 9340
 15. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 8938
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8867
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 8638
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 8193
 19. Konkursy
  Wyświetleń: 7244
 20. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 7185
 21. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 6867
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6790
 23. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 6782
 24. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 6767
 25. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 6557
 26. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6342
 27. Rada Gminy
  Wyświetleń: 6324
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6141
 29. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5903
 30. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 5899
 31. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 5822
 32. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 5675
 33. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 5475
 34. Programy, plany
  Wyświetleń: 5393
 35. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5340
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5313
 37. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 5194
 38. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5172
 39. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5093
 40. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 5040
 41. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 5034
 42. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5019
 43. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4879
 44. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4768
 45. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 4753
 46. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 4732
 47. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 4708
 48. Podatek od środków transportowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 4693
 49. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 4686
 50. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4666
 51. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4618
 52. Wybory
  Wyświetleń: 4600
 53. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4589
 54. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4588
 55. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4460
 56. Podatek od nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 4454
 57. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4333
 58. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4171
 59. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 4160
 60. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 4152
 61. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 4078
 62. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4070
 63. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4058
 64. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4048
 65. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4003
 66. Podatek rolny w 2019 roku
  Wyświetleń: 3991
 67. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 3954
 68. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3938
 69. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 3853
 70. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 3816
 71. Kontrole
  Wyświetleń: 3791
 72. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3735
 73. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 3728
 74. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3699
 75. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3686
 76. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3674
 77. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3667
 78. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3649
 79. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3602
 80. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 3564
 81. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3550
 82. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3546
 83. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3533
 84. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3496
 85. Budżet gminy
  Wyświetleń: 3418
 86. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3416
 87. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3407
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3375
 89. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3374
 90. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 3370
 91. Wnioski
  Wyświetleń: 3365
 92. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 3362
 93. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3350
 94. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3349
 95. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3322
 96. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3311
 97. Informacje
  Wyświetleń: 3294
 98. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3293
 99. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 3279
 100. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 3275
 101. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3258
 102. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3249
 103. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 3229
 104. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3151
 105. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3124
 106. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 3118
 107. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 3090
 108. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3088
 109. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3062
 110. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 3048
 111. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 3047
 112. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3044
 113. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3035
 114. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3008
 115. Informacje
  Wyświetleń: 3002
 116. Zadania USC
  Wyświetleń: 3000
 117. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2994
 118. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2993
 119. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2991
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2968
 121. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 2956
 122. Kontrole
  Wyświetleń: 2949
 123. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2933
 124. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2932
 125. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 2918
 126. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2910
 127. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2904
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2901
 129. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2887
 130. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2804
 131. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2802
 132. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2786
 133. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2786
 134. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2772
 135. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2766
 136. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2736
 137. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2730
 138. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2728
 139. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2727
 140. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2725
 141. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 2713
 142. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2692
 143. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2690
 144. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2678
 145. Podatek leśny w 2019 roku
  Wyświetleń: 2672
 146. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2656
 147. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2634
 148. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2627
 149. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2617
 150. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 2592
 151. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2572
 152. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2569
 153. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2537
 154. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2509
 155. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 2474
 156. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2401
 157. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2397
 158. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2388
 159. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2382
 160. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2330
 161. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2290
 162. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2274
 163. test
  Wyświetleń: 2274
 164. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2243
 165. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2204
 166. Dowody osobiste - wydanie
  Wyświetleń: 2203
 167. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2181
 168. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2132
 169. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2119
 170. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2118
 171. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2118
 172. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2116
 173. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2103
 174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2069
 175. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 2062
 176. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2053
 177. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2024
 178. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 2019
 179. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2012
 180. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 2010
 181. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2003
 182. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2002
 183. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 1982
 184. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 1929
 185. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1926
 186. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1912
 187. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1891
 188. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1887
 189. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1869
 190. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1867
 191. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1864
 192. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1854
 193. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1842
 194. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1839
 195. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1839
 196. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1838
 197. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1830
 198. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1803
 199. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1791
 200. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1790
 201. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1779
 202. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1765
 203. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1750
 204. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1747
 205. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1731
 206. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1722
 207. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1718
 208. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1709
 209. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1708
 210. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1706
 211. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1699
 212. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1677
 213. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1660
 214. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1656
 215. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1643
 216. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1627
 217. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1626
 218. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1622
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1619
 220. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1616
 221. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1608
 222. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1608
 223. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1601
 224. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1600
 225. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1598
 226. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1584
 227. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1577
 228. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1576
 229. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1561
 230. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1560
 231. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1549
 232. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1548
 233. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1546
 234. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1541
 235. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1527
 236. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1526
 237. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1525
 238. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1525
 239. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1522
 240. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1520
 241. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1515
 242. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1515
 243. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1509
 244. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1507
 245. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1498
 246. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1496
 247. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1494
 248. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1488
 249. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1475
 250. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1475
 251. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1459
 252. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1457
 253. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1453
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1449
 255. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1445
 256. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1436
 257. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1432
 258. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1421
 259. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1416
 260. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1413
 261. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1411
 262. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1410
 263. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1404
 264. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1398
 265. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1386
 266. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1381
 267. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1381
 268. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1379
 269. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1378
 270. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1371
 271. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1360
 272. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1358
 273. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1354
 274. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1352
 275. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1349
 276. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1347
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1344
 278. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1342
 279. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1341
 280. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1341
 281. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1332
 282. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1329
 283. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1318
 284. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1312
 285. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1310
 286. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1310
 287. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1309
 288. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1300
 289. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1291
 290. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1290
 291. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1288
 292. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1284
 293. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1276
 294. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1272
 295. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1266
 296. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1263
 297. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1262
 298. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1261
 299. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1256
 300. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1255
 301. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1253
 302. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1251
 303. Statut
  Wyświetleń: 1249
 304. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1245
 305. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1242
 306. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1241
 307. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1234
 308. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1232
 309. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1230
 310. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1227
 311. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1223
 312. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1222
 313. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1216
 314. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1212
 315. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1205
 316. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1202
 317. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1199
 318. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1192
 319. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1187
 320. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1186
 321. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1185
 322. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1172
 323. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1171
 324. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1170
 325. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1170
 326. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1167
 327. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1162
 328. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1157
 329. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1141
 330. Budownictwo
  Wyświetleń: 1137
 331. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1134
 332. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1132
 333. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1129
 334. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1129
 335. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1128
 336. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1124
 337. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1123
 338. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1119
 339. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1113
 340. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1113
 341. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1112
 342. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1111
 343. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1109
 344. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1109
 345. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1108
 346. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1108
 347. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1104
 348. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1102
 349. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1086
 350. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1085
 351. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1084
 352. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1076
 353. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1065
 354. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1064
 355. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1063
 356. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1056
 357. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1052
 358. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1046
 359. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1040
 360. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1029
 361. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1022
 362. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 1021
 363. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1014
 364. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1011
 365. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 1006
 366. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1005
 367. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 1005
 368. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1003
 369. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 1000
 370. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 998
 371. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 997
 372. Obrady Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 996
 373. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 993
 374. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 990
 375. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 980
 376. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 980
 377. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 974
 378. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 968
 379. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 968
 380. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 958
 381. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 949
 382. Wnioski
  Wyświetleń: 934
 383. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 929
 384. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 925
 385. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 918
 386. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 908
 387. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 893
 388. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 891
 389. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 889
 390. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 884
 391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 879
 392. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 871
 393. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 868
 394. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 865
 395. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 855
 396. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 852
 397. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 848
 398. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 840
 399. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 820
 400. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 818
 401. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 813
 402. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 811
 403. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 805
 404. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 803
 405. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 802
 406. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 800
 407. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 797
 408. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 794
 409. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 792
 410. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 790
 411. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 789
 412. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 780
 413. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 763
 414. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 761
 415. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 753
 416. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 752
 417. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 743
 418. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 737
 419. Ochrona danych
  Wyświetleń: 734
 420. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 733
 421. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 724
 422. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 723
 423. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 720
 424. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 713
 425. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 713
 426. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 706
 427. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 680
 428. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 669
 429. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 663
 430. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 629
 431. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 594
 432. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 591
 433. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 557
 434. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 530
 435. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 521
 436. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 479
 437. Przetargi w 2019 roku
  Wyświetleń: 459
 438. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 394
 439. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 352
 440. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 347
 441. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 272
 442. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 242
 443. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 238
 444. Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "
  Wyświetleń: 224
 445. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 180
 446. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 130
 447. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 104
 448. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 104
 449. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 103
 450. Transmisja obrad Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 102
 451. Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia
  Wyświetleń: 56
 452. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 35
 453. Oświadczenia majątkowe radnych oraz wója kadencji 2018 - 2023 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 3293
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×