Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37763262252703622856235600000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 69033
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 41962
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 41694
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 16175
 5. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 13029
 6. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 12861
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 11950
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 11149
 9. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 10605
 10. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 10313
 11. Informacje
  Wyświetleń: 10092
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 9871
 13. Sołectwa
  Wyświetleń: 9788
 14. Konkursy
  Wyświetleń: 9737
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9448
 16. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 9094
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 9034
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 8525
 19. Konkursy
  Wyświetleń: 8334
 20. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 7556
 21. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 7258
 22. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 7140
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7100
 24. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 6878
 25. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 6858
 26. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 6857
 27. Rada Gminy
  Wyświetleń: 6648
 28. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6545
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6231
 30. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 6220
 31. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 6026
 32. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 5929
 33. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 5712
 34. Programy, plany
  Wyświetleń: 5507
 35. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5450
 36. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5442
 37. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 5356
 38. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5353
 39. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5318
 40. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 5295
 41. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5243
 42. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 5154
 43. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 5003
 44. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5003
 45. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 4962
 46. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4939
 47. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4879
 48. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 4871
 49. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 4861
 50. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4854
 51. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4849
 52. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4847
 53. Wybory
  Wyświetleń: 4845
 54. Podatek od środków transportowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 4792
 55. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4723
 56. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4722
 57. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4664
 58. Podatek od nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 4601
 59. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4332
 60. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 4319
 61. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 4234
 62. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4226
 63. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 4193
 64. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4163
 65. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4102
 66. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 4086
 67. Podatek rolny w 2019 roku
  Wyświetleń: 4086
 68. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4075
 69. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 3967
 70. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 3966
 71. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 3949
 72. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3931
 73. Kontrole
  Wyświetleń: 3882
 74. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3806
 75. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3758
 76. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 3741
 77. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3740
 78. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3738
 79. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3734
 80. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3730
 81. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3687
 82. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3680
 83. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3635
 84. Budżet gminy
  Wyświetleń: 3581
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3577
 86. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3574
 87. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3518
 88. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3515
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3512
 90. Wnioski
  Wyświetleń: 3481
 91. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3466
 92. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 3460
 93. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 3458
 94. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3446
 95. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3433
 96. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3402
 97. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 3394
 98. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3392
 99. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3391
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3384
 101. Informacje
  Wyświetleń: 3376
 102. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 3357
 103. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3356
 104. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 3315
 105. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 3235
 106. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 3231
 107. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3231
 108. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3227
 109. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3227
 110. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3210
 111. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 3176
 112. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3162
 113. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 3139
 114. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3136
 115. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3131
 116. Zadania USC
  Wyświetleń: 3127
 117. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 3119
 118. Informacje
  Wyświetleń: 3108
 119. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3095
 120. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3058
 121. Kontrole
  Wyświetleń: 3057
 122. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3053
 123. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 3049
 124. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3024
 125. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3012
 126. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3011
 127. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2996
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2973
 129. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2967
 130. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2960
 131. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2937
 132. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2888
 133. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2887
 134. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2883
 135. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2873
 136. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2864
 137. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2835
 138. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2824
 139. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2817
 140. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2814
 141. Podatek leśny w 2019 roku
  Wyświetleń: 2802
 142. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2798
 143. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 2797
 144. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2782
 145. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2757
 146. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2756
 147. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2751
 148. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2723
 149. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2681
 150. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 2674
 151. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2651
 152. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2650
 153. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2648
 154. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2618
 155. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 2538
 156. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2501
 157. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2472
 158. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2445
 159. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2444
 160. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2390
 161. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2371
 162. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2368
 163. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2361
 164. test
  Wyświetleń: 2303
 165. Dowody osobiste - wydanie
  Wyświetleń: 2286
 166. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2265
 167. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2226
 168. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2197
 169. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2176
 170. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2176
 171. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2173
 172. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2162
 173. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2157
 174. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 2139
 175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2112
 176. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2111
 177. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2102
 178. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 2071
 179. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 2071
 180. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2068
 181. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2063
 182. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 2042
 183. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2041
 184. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 1990
 185. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1969
 186. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1955
 187. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1951
 188. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1945
 189. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1943
 190. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1933
 191. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1912
 192. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1909
 193. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1909
 194. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1898
 195. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1893
 196. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1893
 197. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1891
 198. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1881
 199. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1849
 200. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1843
 201. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1821
 202. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1821
 203. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1810
 204. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1810
 205. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1793
 206. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1786
 207. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1779
 208. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1760
 209. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1751
 210. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1749
 211. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1748
 212. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1717
 213. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1712
 214. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1711
 215. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1688
 216. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1673
 217. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1670
 218. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1660
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1656
 220. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1654
 221. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1649
 222. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1648
 223. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1645
 224. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1644
 225. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1636
 226. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1632
 227. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1632
 228. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1627
 229. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1616
 230. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1612
 231. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1605
 232. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1599
 233. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1595
 234. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1590
 235. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1587
 236. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1573
 237. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1573
 238. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1573
 239. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1572
 240. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1571
 241. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1570
 242. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1570
 243. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1568
 244. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1560
 245. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1551
 246. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1548
 247. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1548
 248. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1544
 249. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1529
 250. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1527
 251. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1510
 252. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1503
 253. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1501
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1496
 255. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1484
 256. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1479
 257. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1472
 258. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1468
 259. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1467
 260. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1465
 261. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1464
 262. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1459
 263. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1452
 264. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1447
 265. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1429
 266. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1428
 267. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1426
 268. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1423
 269. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1422
 270. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1420
 271. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1411
 272. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1402
 273. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1395
 274. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1394
 275. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1393
 276. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1393
 277. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1390
 278. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1389
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1387
 280. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1385
 281. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1381
 282. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1378
 283. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1372
 284. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1360
 285. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1357
 286. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1357
 287. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1350
 288. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1344
 289. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1342
 290. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1341
 291. Przetargi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1337
 292. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1329
 293. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1329
 294. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1326
 295. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1313
 296. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1313
 297. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1309
 298. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1305
 299. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1302
 300. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1302
 301. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1301
 302. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1297
 303. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1293
 304. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1291
 305. Statut
  Wyświetleń: 1281
 306. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1280
 307. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1276
 308. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1275
 309. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1275
 310. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1271
 311. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1267
 312. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1266
 313. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1258
 314. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1258
 315. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1257
 316. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1254
 317. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1251
 318. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1242
 319. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1239
 320. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1231
 321. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1230
 322. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1229
 323. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1226
 324. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1220
 325. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1217
 326. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1213
 327. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1210
 328. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1203
 329. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1194
 330. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1190
 331. Obrady Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1186
 332. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1183
 333. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1173
 334. Budownictwo
  Wyświetleń: 1172
 335. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1169
 336. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1164
 337. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1162
 338. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1162
 339. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1161
 340. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1160
 341. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1160
 342. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1158
 343. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1155
 344. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1154
 345. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1152
 346. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1149
 347. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1147
 348. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1146
 349. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1143
 350. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1134
 351. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1131
 352. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1124
 353. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1123
 354. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1122
 355. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1112
 356. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1112
 357. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1102
 358. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1090
 359. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1088
 360. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1086
 361. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1085
 362. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1062
 363. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 1054
 364. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1054
 365. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1053
 366. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1052
 367. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1050
 368. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1048
 369. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1047
 370. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 1046
 371. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 1045
 372. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 1045
 373. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1032
 374. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 1029
 375. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1027
 376. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 1020
 377. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1017
 378. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1016
 379. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1004
 380. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 1002
 381. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 1001
 382. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 997
 383. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 979
 384. Wnioski
  Wyświetleń: 960
 385. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 954
 386. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 948
 387. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 942
 388. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 940
 389. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 933
 390. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 928
 391. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 927
 392. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 915
 393. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 915
 394. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 902
 395. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 900
 396. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 900
 397. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 890
 398. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 885
 399. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 881
 400. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 871
 401. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 862
 402. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 850
 403. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 848
 404. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 842
 405. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 839
 406. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 836
 407. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 832
 408. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 830
 409. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 829
 410. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 825
 411. Ochrona danych
  Wyświetleń: 824
 412. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 822
 413. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 819
 414. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 818
 415. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 809
 416. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 807
 417. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 801
 418. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 794
 419. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 791
 420. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 777
 421. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 776
 422. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 764
 423. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 763
 424. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 761
 425. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 758
 426. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 755
 427. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 753
 428. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 752
 429. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 727
 430. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 716
 431. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 707
 432. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 689
 433. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 678
 434. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 669
 435. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 625
 436. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 589
 437. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 589
 438. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 525
 439. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 449
 440. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 424
 441. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 418
 442. Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "
  Wyświetleń: 418
 443. Transmisja obrad Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 355
 444. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 338
 445. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 303
 446. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 301
 447. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 297
 448. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 276
 449. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 243
 450. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul Grabicka w miejscowości Stare Budkowice
  Wyświetleń: 221
 451. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 208
 452. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 167
 453. Informacje dot. przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019-2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 143
 454. Informacje dot. ptrzetargu pn. Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP
  Wyświetleń: 136
 455. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 113
 456. VI sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 101
 457. Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia
  Wyświetleń: 99
 458. Informacje dotyczące przatargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 85
 459. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 68
 460. Oświadczenia majątkowe radnych oraz wója kadencji 2018 - 2023 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 50
 461. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 48
 462. V sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 38
 463. VIII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 37
 464. II sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 35
 465. IV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 35
 466. III sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 30
 467. Wpisanie rozwodu zagranicznego
  Wyświetleń: 25
 468. VIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 3384
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×