Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
32439401423278331544265652443522417274292643839857189040
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 61822
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 32236
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26896
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 13328
 5. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 11084
 6. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 10554
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 10352
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 9925
 9. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 9358
 10. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 9122
 11. Informacje
  Wyświetleń: 8705
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 8647
 13. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 8486
 14. Konkursy
  Wyświetleń: 8480
 15. Sołectwa
  Wyświetleń: 8373
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7840
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 7680
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 7396
 19. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 6490
 20. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 6379
 21. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 6112
 22. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 6108
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6026
 24. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 5955
 25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5794
 26. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 5751
 27. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 5481
 28. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 5287
 29. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5215
 30. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 5104
 31. Programy, plany
  Wyświetleń: 5033
 32. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5004
 33. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 4996
 34. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 4866
 35. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4856
 36. Konkursy
  Wyświetleń: 4797
 37. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 4652
 38. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4623
 39. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4549
 40. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 4460
 41. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4420
 42. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4419
 43. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 4417
 44. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 4351
 45. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4349
 46. Podatek od środków transportowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 4328
 47. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4182
 48. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 4146
 49. Wybory
  Wyświetleń: 4139
 50. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 4096
 51. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 4036
 52. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4027
 53. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 3991
 54. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3979
 55. Podatek od nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 3966
 56. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3737
 57. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 3710
 58. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 3697
 59. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3677
 60. Podatek rolny w 2018 roku
  Wyświetleń: 3658
 61. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3657
 62. Skład Rady Gminy kadencji 2014 -2018
  Wyświetleń: 3638
 63. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3603
 64. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3546
 65. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3544
 66. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3511
 67. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 3492
 68. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 3478
 69. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 3428
 70. Kontrole
  Wyświetleń: 3399
 71. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 3354
 72. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3353
 73. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3336
 74. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 3332
 75. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3312
 76. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3210
 77. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3206
 78. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3206
 79. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3189
 80. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3180
 81. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 3172
 82. Budżet gminy
  Wyświetleń: 3137
 83. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3134
 84. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3129
 85. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3102
 86. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3083
 87. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3054
 88. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 3053
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3030
 90. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3020
 91. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3010
 92. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3010
 93. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 3008
 94. Informacje
  Wyświetleń: 2995
 95. Wnioski
  Wyświetleń: 2995
 96. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2959
 97. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2941
 98. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 2939
 99. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2937
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2914
 101. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2907
 102. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 2882
 103. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2860
 104. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2843
 105. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2766
 106. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2764
 107. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 2764
 108. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2752
 109. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2749
 110. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2748
 111. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 2731
 112. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2711
 113. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 2711
 114. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 2701
 115. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 2700
 116. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2692
 117. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2682
 118. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2663
 119. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 2650
 120. Informacje
  Wyświetleń: 2647
 121. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2616
 122. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2602
 123. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2590
 124. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2579
 125. Kontrole
  Wyświetleń: 2577
 126. Zadania USC
  Wyświetleń: 2577
 127. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2566
 128. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2565
 129. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2548
 130. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 2539
 131. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2505
 132. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2498
 133. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 2485
 134. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2459
 135. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2457
 136. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2450
 137. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2443
 138. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2440
 139. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2407
 140. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2406
 141. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2379
 142. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2378
 143. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2359
 144. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2339
 145. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2313
 146. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2311
 147. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2302
 148. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2293
 149. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2288
 150. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 2286
 151. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2282
 152. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 2268
 153. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2255
 154. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2226
 155. Podatek leśny w 2018 roku
  Wyświetleń: 2207
 156. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2204
 157. test
  Wyświetleń: 2196
 158. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2183
 159. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2142
 160. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2050
 161. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2050
 162. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2050
 163. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2031
 164. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2026
 165. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 1993
 166. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1989
 167. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1985
 168. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 1984
 169. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 1968
 170. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 1965
 171. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 1955
 172. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1944
 173. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1927
 174. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1913
 175. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1906
 176. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 1881
 177. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1878
 178. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1869
 179. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 1869
 180. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 1849
 181. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1824
 182. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 1808
 183. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 1766
 184. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1754
 185. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1750
 186. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1728
 187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1723
 188. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1701
 189. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1701
 190. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1694
 191. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1693
 192. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1691
 193. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1689
 194. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1669
 195. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1668
 196. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1661
 197. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1636
 198. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1636
 199. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1630
 200. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1628
 201. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1611
 202. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1607
 203. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1596
 204. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1583
 205. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1569
 206. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1562
 207. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1556
 208. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1555
 209. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1549
 210. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1544
 211. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1530
 212. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1515
 213. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1512
 214. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1511
 215. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1509
 216. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1505
 217. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1497
 218. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1490
 219. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1489
 220. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1487
 221. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1484
 222. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1481
 223. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1457
 224. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1457
 225. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1451
 226. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1451
 227. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1449
 228. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1440
 229. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1435
 230. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1413
 231. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1398
 232. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1398
 233. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1394
 234. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1394
 235. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1394
 236. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1393
 237. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1386
 238. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1385
 239. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1385
 240. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1384
 241. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1382
 242. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1381
 243. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1364
 244. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1363
 245. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1363
 246. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1347
 247. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1346
 248. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1339
 249. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1334
 250. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1333
 251. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1332
 252. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1331
 253. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1325
 254. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1323
 255. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1311
 256. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1310
 257. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1299
 258. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1290
 259. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1289
 260. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1287
 261. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1284
 262. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1280
 263. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1266
 264. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1264
 265. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1263
 266. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1261
 267. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1259
 268. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1256
 269. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1247
 270. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1242
 271. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1240
 272. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1239
 273. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1234
 274. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1233
 275. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1227
 276. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1226
 277. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1225
 278. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1215
 279. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1211
 280. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1206
 281. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1194
 282. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1194
 283. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1191
 284. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1188
 285. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1187
 286. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1185
 287. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1185
 288. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1182
 289. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1180
 290. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1180
 291. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1178
 292. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1175
 293. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1166
 294. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1152
 295. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1149
 296. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1149
 297. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1148
 298. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1148
 299. Statut
  Wyświetleń: 1146
 300. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1143
 301. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1130
 302. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1129
 303. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1129
 304. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1129
 305. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1122
 306. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1119
 307. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1118
 308. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1113
 309. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1110
 310. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1108
 311. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1107
 312. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1103
 313. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1100
 314. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1091
 315. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1088
 316. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1086
 317. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1085
 318. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1082
 319. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1080
 320. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1077
 321. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1071
 322. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1060
 323. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1052
 324. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1050
 325. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1039
 326. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1038
 327. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1035
 328. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1034
 329. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1030
 330. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1030
 331. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1026
 332. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1021
 333. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1018
 334. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1018
 335. Budownictwo
  Wyświetleń: 1010
 336. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1007
 337. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1004
 338. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1002
 339. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 992
 340. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 992
 341. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 992
 342. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 990
 343. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 987
 344. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 987
 345. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 984
 346. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 976
 347. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 972
 348. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 971
 349. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 970
 350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 969
 351. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 967
 352. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 964
 353. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 962
 354. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 960
 355. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 953
 356. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 935
 357. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 933
 358. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 930
 359. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 928
 360. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 923
 361. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 923
 362. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 914
 363. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 912
 364. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 906
 365. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 905
 366. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 886
 367. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 884
 368. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 883
 369. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 883
 370. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 880
 371. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 872
 372. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 867
 373. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 862
 374. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 859
 375. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 851
 376. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 851
 377. Wnioski
  Wyświetleń: 851
 378. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 850
 379. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 836
 380. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 829
 381. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 828
 382. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 828
 383. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 817
 384. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 808
 385. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 802
 386. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 796
 387. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 784
 388. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 777
 389. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 774
 390. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 772
 391. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 772
 392. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 768
 393. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 762
 394. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 750
 395. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 733
 396. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 727
 397. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 727
 398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 726
 399. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 720
 400. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 718
 401. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 713
 402. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 704
 403. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 703
 404. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 702
 405. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 698
 406. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 697
 407. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 693
 408. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 690
 409. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 665
 410. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 658
 411. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 653
 412. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 646
 413. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 643
 414. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 629
 415. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 628
 416. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych
  Wyświetleń: 628
 417. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 612
 418. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 608
 419. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 605
 420. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 605
 421. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 605
 422. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 598
 423. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 598
 424. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 581
 425. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 579
 426. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 532
 427. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 511
 428. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 461
 429. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 399
 430. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 385
 431. Ochrona danych
  Wyświetleń: 319
 432. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 290
 433. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 206
 434. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 190
 435. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 140
 436. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 112
 437. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 101
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 2914
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×