Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175416214
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 46067
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 20593
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13392
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 10331
 5. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 8738
 6. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7591
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 7514
 8. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 7438
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 6748
 10. Informacje
  Wyświetleń: 6531
 11. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 6443
 12. Konkursy
  Wyświetleń: 6438
 13. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 6016
 14. Sołectwa
  Wyświetleń: 5662
 15. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 5182
 16. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 5130
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 4982
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4828
 19. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 4544
 20. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 4443
 21. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 4322
 22. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 4265
 23. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 4238
 24. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 4224
 25. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 4098
 26. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 3837
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3824
 28. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3798
 29. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3725
 30. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 3708
 31. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 3679
 32. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 3602
 33. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3572
 34. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3567
 35. Podatek od środków transportowych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3563
 36. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3550
 37. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 3488
 38. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 3432
 39. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 3250
 40. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 3131
 41. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 3081
 42. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3066
 43. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3064
 44. Konkursy
  Wyświetleń: 3048
 45. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2995
 46. Podatek od nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2975
 47. Podatek rolny w 2017 roku
  Wyświetleń: 2926
 48. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2924
 49. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 2907
 50. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2844
 51. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 2797
 52. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 2797
 53. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 2786
 54. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2756
 55. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 2707
 56. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2691
 57. Skład Rady Gminy kadencji 2014 -2018
  Wyświetleń: 2667
 58. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2646
 59. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 2599
 60. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2574
 61. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 2564
 62. Wybory
  Wyświetleń: 2556
 63. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2553
 64. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 2544
 65. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2529
 66. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2523
 67. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2473
 68. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 2381
 69. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 2379
 70. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 2369
 71. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2350
 72. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 2349
 73. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2344
 74. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2316
 75. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 2313
 76. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 2297
 77. Kontrole
  Wyświetleń: 2284
 78. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2283
 79. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2280
 80. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2271
 81. Wnioski
  Wyświetleń: 2265
 82. Informacje
  Wyświetleń: 2260
 83. Programy, plany
  Wyświetleń: 2252
 84. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2252
 85. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 2247
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2224
 87. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 2217
 88. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 2197
 89. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2196
 90. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2191
 91. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2184
 92. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2171
 93. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 2165
 94. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 2159
 95. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 2129
 96. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2109
 97. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2108
 98. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2097
 99. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2081
 100. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2076
 101. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 2074
 102. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2073
 103. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 2040
 104. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2038
 105. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2034
 106. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 1980
 107. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1972
 108. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1969
 109. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1968
 110. Informacje
  Wyświetleń: 1963
 111. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 1950
 112. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1948
 113. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1925
 114. Kontrole
  Wyświetleń: 1899
 115. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1897
 116. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1892
 117. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1883
 118. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1881
 119. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1864
 120. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1859
 121. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1793
 122. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 1775
 123. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1761
 124. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 1760
 125. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1756
 126. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1756
 127. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1749
 128. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 1748
 129. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1717
 130. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1712
 131. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 1705
 132. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 1705
 133. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1701
 134. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1699
 135. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1699
 136. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1695
 137. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1678
 138. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1673
 139. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1667
 140. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 1660
 141. Zadania USC
  Wyświetleń: 1643
 142. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1633
 143. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 1628
 144. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 1622
 145. Budżet gminy
  Wyświetleń: 1620
 146. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 1620
 147. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1615
 148. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 1593
 149. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 1583
 150. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1581
 151. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 1559
 152. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1551
 153. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1545
 154. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 1534
 155. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1532
 156. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1530
 157. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 1512
 158. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1492
 159. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1481
 160. Podatek leśny w 2017 r.
  Wyświetleń: 1475
 161. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 1474
 162. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1470
 163. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 1437
 164. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 1417
 165. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 1396
 166. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1393
 167. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1390
 168. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1388
 169. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1384
 170. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1368
 171. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1360
 172. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1358
 173. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 1351
 174. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1347
 175. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1328
 176. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 1315
 177. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1290
 178. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1285
 179. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1276
 180. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1273
 181. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1273
 182. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1261
 183. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1261
 184. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1256
 185. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1251
 186. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1241
 187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1220
 188. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1220
 189. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1208
 190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1206
 191. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1202
 192. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1201
 193. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1197
 194. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 1194
 195. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1186
 196. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1181
 197. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1146
 198. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1143
 199. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1130
 200. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1129
 201. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1121
 202. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1120
 203. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1117
 204. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1114
 205. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1109
 206. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1097
 207. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1096
 208. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1096
 209. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1095
 210. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1092
 211. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1092
 212. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1092
 213. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1089
 214. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1089
 215. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1084
 216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1083
 217. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1078
 218. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1078
 219. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1055
 220. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1041
 221. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1024
 222. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1021
 223. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1019
 224. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1015
 225. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1014
 226. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1013
 227. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1012
 228. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1004
 229. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1004
 230. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1004
 231. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1003
 232. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1002
 233. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 990
 234. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 983
 235. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 982
 236. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 981
 237. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 976
 238. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 975
 239. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 968
 240. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 963
 241. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 960
 242. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 956
 243. Dług publiczny
  Wyświetleń: 955
 244. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 947
 245. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 944
 246. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 942
 247. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 938
 248. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 935
 249. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 929
 250. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 928
 251. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 918
 252. Statut
  Wyświetleń: 916
 253. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 915
 254. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 914
 255. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 913
 256. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 912
 257. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 911
 258. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 910
 259. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 909
 260. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 906
 261. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 902
 262. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 900
 263. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 895
 264. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 895
 265. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 891
 266. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 890
 267. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 887
 268. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 887
 269. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 880
 270. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 879
 271. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 879
 272. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 876
 273. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 874
 274. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 869
 275. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 865
 276. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 865
 277. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 862
 278. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 860
 279. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 860
 280. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 859
 281. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 858
 282. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 858
 283. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 851
 284. Mienie gminy
  Wyświetleń: 849
 285. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 843
 286. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 840
 287. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 837
 288. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 837
 289. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 831
 290. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 827
 291. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 824
 292. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 823
 293. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 822
 294. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 818
 295. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 818
 296. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 808
 297. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 806
 298. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 800
 299. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 798
 300. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 788
 301. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 783
 302. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 780
 303. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 780
 304. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 778
 305. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 777
 306. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 773
 307. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 772
 308. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 767
 309. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 767
 310. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 766
 311. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 766
 312. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 766
 313. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 759
 314. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 758
 315. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 756
 316. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 756
 317. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 753
 318. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 751
 319. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 750
 320. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 744
 321. Budownictwo
  Wyświetleń: 741
 322. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 737
 323. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 723
 324. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 722
 325. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 721
 326. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 718
 327. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 717
 328. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 717
 329. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 716
 330. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 715
 331. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 713
 332. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 712
 333. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 710
 334. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 709
 335. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 709
 336. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 708
 337. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 707
 338. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 704
 339. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 698
 340. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 694
 341. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 693
 342. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 690
 343. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 689
 344. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 687
 345. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 680
 346. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 677
 347. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 669
 348. Wnioski
  Wyświetleń: 663
 349. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 659
 350. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 652
 351. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 650
 352. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 649
 353. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 648
 354. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 642
 355. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 639
 356. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 638
 357. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 626
 358. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 624
 359. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 621
 360. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 615
 361. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 610
 362. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 604
 363. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 570
 364. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 562
 365. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 557
 366. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 556
 367. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 546
 368. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 530
 369. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 530
 370. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 529
 371. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 519
 372. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 517
 373. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 513
 374. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 497
 375. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 492
 376. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 484
 377. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 481
 378. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 475
 379. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 473
 380. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 470
 381. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 469
 382. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 457
 383. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 440
 384. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 437
 385. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 415
 386. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 387
 387. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 362
 388. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 359
 389. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 358
 390. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 356
 391. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 355
 392. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 355
 393. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 348
 394. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 348
 395. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 347
 396. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 344
 397. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych
  Wyświetleń: 342
 398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 340
 399. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 332
 400. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 330
 401. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 329
 402. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 312
 403. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 305
 404. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 297
 405. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 283
 406. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 276
 407. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 270
 408. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 269
 409. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 262
 410. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 253
 411. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 249
 412. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 247
 413. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 226
 414. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 204
 415. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 163
 416. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 140
 417. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 138
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 1756
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×