Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2538800000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 64609
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 35518
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34946
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 14278
 5. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 11828
 6. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 11618
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 11002
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 10416
 9. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 9836
 10. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 9610
 11. Informacje
  Wyświetleń: 9335
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 9033
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 8983
 14. Sołectwa
  Wyświetleń: 8923
 15. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 8764
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8428
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 8239
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 7818
 19. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 6877
 20. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 6619
 21. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 6539
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6474
 23. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 6471
 24. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 6216
 25. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6196
 26. Konkursy
  Wyświetleń: 6105
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6009
 28. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5893
 29. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 5740
 30. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5556
 31. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 5505
 32. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 5331
 33. Programy, plany
  Wyświetleń: 5241
 34. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5218
 35. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5131
 36. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 5068
 37. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4961
 38. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4890
 39. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 4885
 40. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 4772
 41. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 4763
 42. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 4689
 43. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4685
 44. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4642
 45. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 4574
 46. Podatek od środków transportowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 4551
 47. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4522
 48. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 4444
 49. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4444
 50. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 4439
 51. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 4428
 52. Wybory
  Wyświetleń: 4411
 53. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4410
 54. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4339
 55. Podatek od nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 4280
 56. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4149
 57. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 4086
 58. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3992
 59. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 3980
 60. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 3914
 61. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3905
 62. Podatek rolny w 2019 roku
  Wyświetleń: 3878
 63. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3870
 64. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 3869
 65. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3781
 66. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 3767
 67. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3712
 68. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 3690
 69. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 3649
 70. Kontrole
  Wyświetleń: 3637
 71. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3629
 72. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3602
 73. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 3567
 74. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3565
 75. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3560
 76. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3539
 77. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3527
 78. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3527
 79. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3442
 80. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3423
 81. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 3398
 82. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3396
 83. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3380
 84. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3351
 85. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3296
 86. Budżet gminy
  Wyświetleń: 3293
 87. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3274
 88. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3248
 89. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 3241
 90. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3233
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3227
 92. Wnioski
  Wyświetleń: 3210
 93. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 3207
 94. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3202
 95. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3198
 96. Informacje
  Wyświetleń: 3177
 97. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3168
 98. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 3145
 99. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 3134
 100. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3123
 101. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3121
 102. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 3088
 103. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3054
 104. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3037
 105. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2974
 106. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2965
 107. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 2957
 108. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 2955
 109. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2942
 110. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2931
 111. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2930
 112. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 2919
 113. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2909
 114. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 2907
 115. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2882
 116. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2858
 117. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2856
 118. Informacje
  Wyświetleń: 2855
 119. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2851
 120. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2846
 121. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 2836
 122. Zadania USC
  Wyświetleń: 2817
 123. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2800
 124. Kontrole
  Wyświetleń: 2798
 125. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2794
 126. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2786
 127. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2768
 128. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2756
 129. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 2752
 130. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2685
 131. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2678
 132. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2657
 133. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2657
 134. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2656
 135. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 2641
 136. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2630
 137. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 2629
 138. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2624
 139. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2622
 140. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2615
 141. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2598
 142. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2577
 143. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2572
 144. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2565
 145. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2561
 146. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2511
 147. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2507
 148. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2498
 149. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 2474
 150. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2469
 151. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2466
 152. Podatek leśny w 2019 roku
  Wyświetleń: 2465
 153. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2444
 154. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2384
 155. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 2382
 156. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2341
 157. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2327
 158. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2300
 159. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2274
 160. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2258
 161. test
  Wyświetleń: 2247
 162. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2190
 163. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2172
 164. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2150
 165. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2148
 166. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2132
 167. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 2078
 168. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2074
 169. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2072
 170. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2071
 171. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2066
 172. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2062
 173. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2029
 174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2019
 175. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1995
 176. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1983
 177. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 1973
 178. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 1966
 179. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1957
 180. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1950
 181. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 1946
 182. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 1911
 183. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1891
 184. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 1870
 185. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1863
 186. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1849
 187. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1830
 188. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1820
 189. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1820
 190. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1802
 191. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1791
 192. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1789
 193. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1787
 194. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1787
 195. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1777
 196. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1761
 197. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1760
 198. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1732
 199. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1728
 200. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1727
 201. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1717
 202. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1702
 203. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1681
 204. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1680
 205. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1661
 206. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1659
 207. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1658
 208. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1649
 209. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1643
 210. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1630
 211. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1629
 212. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1621
 213. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1608
 214. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1601
 215. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1590
 216. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1576
 217. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1573
 218. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1572
 219. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1571
 220. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1565
 221. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1556
 222. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1553
 223. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1551
 224. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1543
 225. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1541
 226. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1525
 227. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1525
 228. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1512
 229. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1505
 230. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1504
 231. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1503
 232. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1502
 233. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1484
 234. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1476
 235. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1471
 236. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1470
 237. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1466
 238. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1465
 239. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1462
 240. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1462
 241. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1461
 242. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1459
 243. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1454
 244. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1453
 245. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1445
 246. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1443
 247. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1442
 248. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1426
 249. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1425
 250. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1424
 251. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1416
 252. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1411
 253. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1409
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1407
 255. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1406
 256. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1380
 257. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1377
 258. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1375
 259. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1372
 260. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1364
 261. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1361
 262. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1354
 263. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1349
 264. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1343
 265. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1342
 266. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1341
 267. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1332
 268. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1324
 269. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1322
 270. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1314
 271. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1314
 272. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1313
 273. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1312
 274. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1311
 275. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1308
 276. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1300
 277. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1297
 278. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1296
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1293
 280. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1281
 281. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1277
 282. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1271
 283. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1270
 284. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1264
 285. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1264
 286. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1259
 287. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1253
 288. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1249
 289. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1248
 290. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1246
 291. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1243
 292. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1242
 293. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1234
 294. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1233
 295. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1230
 296. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1215
 297. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1211
 298. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1210
 299. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1209
 300. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1208
 301. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1207
 302. Statut
  Wyświetleń: 1207
 303. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1206
 304. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1203
 305. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1200
 306. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1200
 307. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1195
 308. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1191
 309. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1185
 310. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1181
 311. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1178
 312. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1178
 313. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1175
 314. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1163
 315. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1157
 316. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1156
 317. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1156
 318. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1149
 319. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1147
 320. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1144
 321. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1140
 322. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1139
 323. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1132
 324. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1125
 325. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1124
 326. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1112
 327. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1105
 328. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1098
 329. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1096
 330. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1095
 331. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1093
 332. Budownictwo
  Wyświetleń: 1087
 333. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1084
 334. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1084
 335. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1082
 336. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1078
 337. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1076
 338. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1075
 339. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1075
 340. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1066
 341. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1065
 342. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1062
 343. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1062
 344. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1061
 345. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1060
 346. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1058
 347. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1058
 348. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1055
 349. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1050
 350. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1037
 351. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1036
 352. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1026
 353. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1025
 354. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1019
 355. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1018
 356. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1016
 357. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1008
 358. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1000
 359. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1000
 360. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 983
 361. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 983
 362. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 974
 363. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 970
 364. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 966
 365. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 966
 366. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 965
 367. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 961
 368. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 961
 369. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 958
 370. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 956
 371. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 945
 372. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 945
 373. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 938
 374. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 931
 375. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 930
 376. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 926
 377. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 925
 378. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 920
 379. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 918
 380. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 913
 381. Wnioski
  Wyświetleń: 902
 382. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 900
 383. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 878
 384. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 875
 385. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 865
 386. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 860
 387. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 844
 388. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 841
 389. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 840
 390. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 839
 391. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 828
 392. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 824
 393. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 821
 394. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 820
 395. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 812
 396. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 795
 397. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 786
 398. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 784
 399. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 779
 400. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 774
 401. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 774
 402. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 774
 403. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 769
 404. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 766
 405. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 765
 406. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 757
 407. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 752
 408. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 751
 409. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 746
 410. Nagrania z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 740
 411. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 734
 412. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 732
 413. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 713
 414. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 706
 415. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 702
 416. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych
  Wyświetleń: 691
 417. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 688
 418. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 685
 419. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 683
 420. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 683
 421. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 676
 422. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 674
 423. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 674
 424. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 670
 425. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 660
 426. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 636
 427. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 633
 428. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 624
 429. Ochrona danych
  Wyświetleń: 593
 430. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 584
 431. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 514
 432. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 504
 433. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 470
 434. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 357
 435. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 345
 436. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 326
 437. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 290
 438. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 276
 439. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 257
 440. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 217
 441. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 190
 442. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 170
 443. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 94
 444. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 78
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 3121
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×