Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014221342000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 50040
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 23637
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16276
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 11158
 5. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 9450
 6. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8600
 7. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 8285
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 8252
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 7643
 10. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 7470
 11. Informacje
  Wyświetleń: 7242
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 7187
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 7047
 14. Sołectwa
  Wyświetleń: 6680
 15. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 6217
 16. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 5744
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5558
 18. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 5411
 19. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 5407
 20. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 4976
 21. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 4875
 22. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 4846
 23. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 4636
 24. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 4634
 25. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 4498
 26. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4476
 27. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 4451
 28. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4275
 29. Rada Gminy
  Wyświetleń: 4233
 30. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4182
 31. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 4030
 32. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4030
 33. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4019
 34. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3940
 35. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 3914
 36. Podatek od środków transportowych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3834
 37. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 3793
 38. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3735
 39. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 3672
 40. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 3672
 41. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 3640
 42. Konkursy
  Wyświetleń: 3548
 43. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3513
 44. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3450
 45. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 3443
 46. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 3377
 47. Podatek od nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 3345
 48. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3316
 49. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 3299
 50. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 3221
 51. Podatek rolny w 2018 roku
  Wyświetleń: 3201
 52. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3151
 53. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3093
 54. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3087
 55. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 3075
 56. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3037
 57. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2977
 58. Skład Rady Gminy kadencji 2014 -2018
  Wyświetleń: 2975
 59. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 2964
 60. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 2955
 61. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 2913
 62. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 2906
 63. Wybory
  Wyświetleń: 2904
 64. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2880
 65. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 2876
 66. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2862
 67. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2835
 68. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2831
 69. Kontrole
  Wyświetleń: 2803
 70. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 2801
 71. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2798
 72. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 2769
 73. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 2739
 74. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2659
 75. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2628
 76. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 2627
 77. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 2624
 78. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 2622
 79. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 2609
 80. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2569
 81. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2530
 82. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 2519
 83. Wnioski
  Wyświetleń: 2504
 84. Informacje
  Wyświetleń: 2502
 85. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 2495
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2494
 87. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2494
 88. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2485
 89. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2478
 90. Programy, plany
  Wyświetleń: 2469
 91. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 2456
 92. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2453
 93. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2435
 94. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 2431
 95. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2399
 96. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 2338
 97. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2319
 98. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2312
 99. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2308
 100. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2296
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2283
 102. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 2267
 103. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2264
 104. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 2263
 105. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 2261
 106. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 2220
 107. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 2216
 108. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2214
 109. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2204
 110. Informacje
  Wyświetleń: 2198
 111. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2183
 112. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2182
 113. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2165
 114. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2153
 115. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2147
 116. Kontrole
  Wyświetleń: 2144
 117. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2142
 118. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2141
 119. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2139
 120. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2120
 121. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2117
 122. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 2109
 123. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2098
 124. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2096
 125. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2087
 126. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2064
 127. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2055
 128. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2049
 129. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 2044
 130. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2033
 131. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2027
 132. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2023
 133. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2011
 134. Zadania USC
  Wyświetleń: 1963
 135. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1957
 136. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1931
 137. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 1903
 138. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1903
 139. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 1897
 140. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1894
 141. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 1882
 142. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1881
 143. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1875
 144. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 1871
 145. Budżet gminy
  Wyświetleń: 1870
 146. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1869
 147. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1856
 148. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 1835
 149. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 1822
 150. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 1805
 151. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 1757
 152. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1744
 153. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1733
 154. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 1733
 155. Podatek leśny w 2018 roku
  Wyświetleń: 1730
 156. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1723
 157. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 1711
 158. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 1708
 159. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1706
 160. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1702
 161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1682
 162. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 1639
 163. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1632
 164. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 1627
 165. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1605
 166. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1605
 167. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 1601
 168. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1598
 169. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 1585
 170. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 1571
 171. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1558
 172. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 1555
 173. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1548
 174. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1504
 175. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1492
 176. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1490
 177. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 1485
 178. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1452
 179. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1442
 180. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1441
 181. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1418
 182. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1414
 183. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1404
 184. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1402
 185. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1401
 186. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1398
 187. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1393
 188. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1387
 189. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 1384
 190. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1383
 191. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1367
 192. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1359
 193. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1358
 194. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1356
 195. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1348
 196. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1344
 197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1322
 198. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1305
 199. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1303
 200. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1294
 201. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1280
 202. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1277
 203. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1277
 204. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1276
 205. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1257
 206. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1256
 207. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1253
 208. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1252
 209. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1249
 210. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1246
 211. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1238
 212. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1227
 213. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1227
 214. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1226
 215. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1219
 216. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1213
 217. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1209
 218. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1203
 219. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1202
 220. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1191
 221. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1179
 222. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1175
 223. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1171
 224. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1161
 225. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1159
 226. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1153
 227. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1152
 228. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1152
 229. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1152
 230. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1136
 231. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1135
 232. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1133
 233. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1127
 234. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1127
 235. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1126
 236. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1126
 237. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1125
 238. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1117
 239. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1117
 240. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1112
 241. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1112
 242. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1108
 243. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1104
 244. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1101
 245. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1098
 246. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1091
 247. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1076
 248. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1073
 249. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1070
 250. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1060
 251. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1056
 252. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1054
 253. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1046
 254. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1044
 255. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1041
 256. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1033
 257. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1031
 258. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1030
 259. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1029
 260. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1027
 261. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1027
 262. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1026
 263. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1023
 264. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1022
 265. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1019
 266. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1017
 267. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1015
 268. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1013
 269. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1013
 270. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1012
 271. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1012
 272. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1008
 273. Statut
  Wyświetleń: 1006
 274. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 997
 275. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 997
 276. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 993
 277. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 990
 278. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 987
 279. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 986
 280. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 986
 281. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 984
 282. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 982
 283. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 980
 284. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 974
 285. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 972
 286. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 971
 287. Mienie gminy
  Wyświetleń: 969
 288. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 968
 289. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 967
 290. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 963
 291. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 960
 292. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 957
 293. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 951
 294. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 948
 295. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 946
 296. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 943
 297. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 942
 298. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 942
 299. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 936
 300. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 932
 301. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 924
 302. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 924
 303. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 917
 304. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 906
 305. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 904
 306. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 895
 307. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 889
 308. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 888
 309. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 886
 310. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 885
 311. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 879
 312. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 877
 313. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 877
 314. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 875
 315. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 875
 316. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 874
 317. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 872
 318. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 869
 319. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 868
 320. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 864
 321. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 864
 322. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 863
 323. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 849
 324. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 845
 325. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 840
 326. Budownictwo
  Wyświetleń: 835
 327. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 833
 328. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 830
 329. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 829
 330. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 829
 331. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 824
 332. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 822
 333. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 819
 334. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 815
 335. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 799
 336. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 797
 337. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 792
 338. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 792
 339. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 789
 340. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 788
 341. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 787
 342. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 786
 343. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 780
 344. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 780
 345. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 780
 346. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 767
 347. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 766
 348. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 765
 349. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 753
 350. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 749
 351. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 744
 352. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 738
 353. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 737
 354. Wnioski
  Wyświetleń: 735
 355. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 734
 356. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 723
 357. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 716
 358. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 716
 359. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 715
 360. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 713
 361. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 713
 362. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 704
 363. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 700
 364. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 699
 365. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 695
 366. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 669
 367. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 662
 368. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 661
 369. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 650
 370. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 639
 371. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 638
 372. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 637
 373. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 633
 374. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 633
 375. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 624
 376. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 616
 377. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 602
 378. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 598
 379. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 597
 380. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 594
 381. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 592
 382. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 582
 383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 567
 384. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 564
 385. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 558
 386. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 552
 387. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 541
 388. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 528
 389. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 521
 390. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 519
 391. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 508
 392. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 504
 393. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 499
 394. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 497
 395. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 494
 396. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 486
 397. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 485
 398. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 483
 399. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 480
 400. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 473
 401. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 469
 402. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 457
 403. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 456
 404. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych
  Wyświetleń: 451
 405. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 447
 406. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 424
 407. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 412
 408. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 408
 409. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 403
 410. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 402
 411. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 398
 412. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 395
 413. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 394
 414. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 391
 415. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 386
 416. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 372
 417. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 334
 418. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 300
 419. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 286
 420. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 265
 421. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 84
 422. Ogłoszenie przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 29
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 2096
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×