Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3776326225270362285629845325952495427420270832525583050
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74866
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 50897
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 50743
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 19270
 5. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 15033
 6. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 13872
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 13315
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 12134
 9. Konkursy
  Wyświetleń: 11782
 10. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 11623
 11. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 11200
 12. Sołectwa
  Wyświetleń: 10923
 13. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 10874
 14. Konkursy
  Wyświetleń: 10670
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10658
 16. Informacje
  Wyświetleń: 10570
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 10094
 18. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 9886
 19. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 9567
 20. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 9548
 21. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 8644
 22. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 8164
 23. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 7999
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7978
 25. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 7718
 26. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7302
 27. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 7194
 28. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7114
 29. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 7030
 30. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7029
 31. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 6539
 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6504
 33. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6370
 34. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 6344
 35. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 6284
 36. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 6020
 37. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5843
 38. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5835
 39. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5833
 40. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5832
 41. Programy, plany
  Wyświetleń: 5829
 42. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 5791
 43. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 5741
 44. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5685
 45. Przetargi w 2019 roku
  Wyświetleń: 5659
 46. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 5516
 47. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 5417
 48. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5414
 49. Wybory
  Wyświetleń: 5410
 50. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5370
 51. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 5331
 52. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 5311
 53. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5310
 54. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5307
 55. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 5231
 56. Podatek od nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 5127
 57. Podatek od środków transportowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 5071
 58. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 5067
 59. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4830
 60. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4742
 61. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 4696
 62. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4672
 63. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 4539
 64. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 4498
 65. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4481
 66. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4478
 67. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 4471
 68. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 4427
 69. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4393
 70. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4370
 71. Podatek rolny w 2019 roku
  Wyświetleń: 4367
 72. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4281
 73. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 4280
 74. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 4209
 75. Kontrole
  Wyświetleń: 4183
 76. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 4182
 77. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4098
 78. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4083
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4051
 80. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4035
 81. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4013
 82. Budżet gminy
  Wyświetleń: 3991
 83. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3935
 84. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3901
 85. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3875
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3875
 87. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3858
 88. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3832
 89. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3829
 90. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3808
 91. Wnioski
  Wyświetleń: 3782
 92. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3773
 93. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3754
 94. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3750
 95. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 3749
 96. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3720
 97. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 3709
 98. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 3700
 99. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3699
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3698
 101. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3663
 102. Informacje
  Wyświetleń: 3612
 103. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3611
 104. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 3580
 105. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 3579
 106. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3568
 107. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 3549
 108. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 3498
 109. Zadania USC
  Wyświetleń: 3496
 110. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3495
 111. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3492
 112. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3485
 113. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3404
 114. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3393
 115. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3382
 116. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 3378
 117. Informacje
  Wyświetleń: 3375
 118. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3372
 119. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 3367
 120. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 3361
 121. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3354
 122. Kontrole
  Wyświetleń: 3352
 123. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3347
 124. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 3296
 125. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3282
 126. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3263
 127. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3252
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3250
 129. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3239
 130. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3227
 131. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3195
 132. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3190
 133. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 3105
 134. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3105
 135. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3099
 136. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 3096
 137. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3095
 138. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3086
 139. Podatek leśny w 2019 roku
  Wyświetleń: 3082
 140. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3076
 141. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3067
 142. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 3061
 143. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3039
 144. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3022
 145. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3012
 146. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2966
 147. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2961
 148. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2954
 149. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2950
 150. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2943
 151. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2935
 152. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 2886
 153. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2880
 154. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2847
 155. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2815
 156. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2733
 157. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 2717
 158. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2708
 159. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2670
 160. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2619
 161. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2611
 162. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2608
 163. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2578
 164. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2563
 165. Dowody osobiste - wydanie
  Wyświetleń: 2527
 166. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2484
 167. test
  Wyświetleń: 2386
 168. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2367
 169. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 2361
 170. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2353
 171. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2348
 172. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2333
 173. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2311
 174. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2311
 175. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2282
 176. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2277
 177. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2253
 178. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 2238
 179. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2234
 180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2234
 181. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 2222
 182. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 2199
 183. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2187
 184. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 2165
 185. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2164
 186. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2157
 187. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 2143
 188. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2139
 189. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2103
 190. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2097
 191. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 2097
 192. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2092
 193. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2082
 194. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2082
 195. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2051
 196. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 2047
 197. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2039
 198. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2037
 199. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2027
 200. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 2025
 201. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2010
 202. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2009
 203. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2000
 204. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1979
 205. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1976
 206. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1959
 207. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1931
 208. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1920
 209. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1894
 210. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1887
 211. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1886
 212. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1885
 213. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1854
 214. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1853
 215. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1840
 216. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1832
 217. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1827
 218. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1827
 219. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1821
 220. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1798
 221. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1785
 222. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1776
 223. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1773
 224. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1771
 225. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1771
 226. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1771
 227. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1764
 228. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1761
 229. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1760
 230. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1758
 231. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1757
 232. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1756
 233. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1754
 234. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1750
 235. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1746
 236. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1744
 237. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1731
 238. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1715
 239. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1709
 240. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1709
 241. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1707
 242. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1698
 243. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1696
 244. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1694
 245. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1691
 246. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1689
 247. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1689
 248. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1683
 249. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1677
 250. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1669
 251. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1664
 252. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1657
 253. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1639
 254. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1628
 255. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1622
 256. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1621
 257. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1614
 258. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1604
 259. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1601
 260. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1598
 261. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1596
 262. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1596
 263. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1591
 264. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1573
 265. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1568
 266. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1566
 267. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1563
 268. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1561
 269. Obrady Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1560
 270. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1556
 271. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1555
 272. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1546
 273. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1541
 274. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1538
 275. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1537
 276. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1534
 277. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1528
 278. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1514
 279. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1512
 280. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1508
 281. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1507
 282. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1503
 283. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1499
 284. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1497
 285. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1491
 286. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1485
 287. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1482
 288. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1473
 289. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1472
 290. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1471
 291. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1459
 292. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1447
 293. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1444
 294. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1443
 295. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1440
 296. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1428
 297. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1427
 298. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1426
 299. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1424
 300. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1424
 301. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1420
 302. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1413
 303. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1413
 304. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1412
 305. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1408
 306. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1407
 307. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1405
 308. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 1405
 309. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1403
 310. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1399
 311. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1395
 312. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1394
 313. Statut
  Wyświetleń: 1389
 314. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1384
 315. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1381
 316. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1378
 317. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1376
 318. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1371
 319. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1368
 320. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1366
 321. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1365
 322. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1360
 323. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1359
 324. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1347
 325. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1337
 326. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1334
 327. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1332
 328. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1330
 329. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1327
 330. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1324
 331. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1318
 332. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1315
 333. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1306
 334. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1301
 335. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1301
 336. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1296
 337. Budownictwo
  Wyświetleń: 1294
 338. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1286
 339. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1279
 340. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1278
 341. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1276
 342. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1276
 343. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1270
 344. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1269
 345. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1267
 346. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1267
 347. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1266
 348. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1266
 349. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1260
 350. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1260
 351. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1255
 352. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1248
 353. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1246
 354. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1236
 355. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1227
 356. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1223
 357. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1222
 358. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1222
 359. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1216
 360. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1204
 361. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1204
 362. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1202
 363. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1201
 364. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1198
 365. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1195
 366. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 1181
 367. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1171
 368. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1170
 369. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1168
 370. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 1164
 371. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1162
 372. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1157
 373. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1155
 374. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1150
 375. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 1149
 376. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 1147
 377. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 1139
 378. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1123
 379. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 1121
 380. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1119
 381. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1116
 382. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1110
 383. Ochrona danych
  Wyświetleń: 1109
 384. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 1107
 385. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1106
 386. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 1101
 387. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 1093
 388. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1078
 389. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 1066
 390. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1062
 391. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 1062
 392. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 1050
 393. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 1048
 394. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1043
 395. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1033
 396. Wnioski
  Wyświetleń: 1030
 397. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1030
 398. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 1017
 399. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1015
 400. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1011
 401. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1007
 402. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 1000
 403. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 995
 404. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 993
 405. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 989
 406. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 983
 407. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 982
 408. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 981
 409. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 974
 410. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 968
 411. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 968
 412. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 945
 413. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 943
 414. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 937
 415. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 935
 416. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 927
 417. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 923
 418. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 922
 419. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 921
 420. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 920
 421. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 908
 422. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 898
 423. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 892
 424. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 889
 425. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 883
 426. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 880
 427. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 879
 428. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 878
 429. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 875
 430. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 870
 431. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 847
 432. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 845
 433. Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "
  Wyświetleń: 844
 434. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 844
 435. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 839
 436. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 838
 437. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 836
 438. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 785
 439. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 774
 440. Transmisja obrad Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 758
 441. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 707
 442. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 656
 443. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 643
 444. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 594
 445. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 580
 446. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 570
 447. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 567
 448. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 553
 449. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 483
 450. Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.
  Wyświetleń: 461
 451. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul Grabicka w miejscowości Stare Budkowice
  Wyświetleń: 456
 452. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 435
 453. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 422
 454. Informacje dot. przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019-2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 414
 455. Informacje dot. ptrzetargu pn. Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP
  Wyświetleń: 369
 456. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 312
 457. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 286
 458. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 280
 459. Informacje dotyczące przetargu pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
  Wyświetleń: 276
 460. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 274
 461. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 269
 462. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 259
 463. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 254
 464. VIII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 251
 465. Informacje dotyczące przetargu nr II pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ...
  Wyświetleń: 216
 466. Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia
  Wyświetleń: 211
 467. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - III przetarg
  Wyświetleń: 210
 468. Informacje dot. przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 209
 469. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 196
 470. VI sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 190
 471. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - IV przetarg
  Wyświetleń: 187
 472. Informacje dotyczące przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Murów
  Wyświetleń: 181
 473. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 178
 474. IX sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 160
 475. Statut gminy
  Wyświetleń: 157
 476. V sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 149
 477. IV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 133
 478. II sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 123
 479. III sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 121
 480. Oświadczenia majątkowe radnych oraz wója kadencji 2018 - 2023 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 120
 481. XI Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 96
 482. Wpisanie rozwodu zagranicznego
  Wyświetleń: 94
 483. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia dróg, miejsc publicznych oraz obietków gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 87
 484. VIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 86
 485. XII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 41
 486. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 - 2023 r. - za 2018 r.
  Wyświetleń: 29
 487. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 - 2023 r. - rozpoczęcie kadencji
  Wyświetleń: 18
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 3698
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×