Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3776326225270362285629845325951835000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 71177
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 45125
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44924
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 17273
 5. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 13654
 6. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 13227
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 12374
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 11488
 9. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 10923
 10. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 10636
 11. Informacje
  Wyświetleń: 10332
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 10184
 13. Sołectwa
  Wyświetleń: 10155
 14. Konkursy
  Wyświetleń: 10087
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9859
 16. Konkursy
  Wyświetleń: 9552
 17. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 9338
 18. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 9306
 19. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 8859
 20. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 8084
 21. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 7905
 22. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 7589
 23. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 7447
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7446
 25. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 7205
 26. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 6989
 27. Rada Gminy
  Wyświetleń: 6908
 28. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6865
 29. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 6555
 30. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 6367
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6336
 32. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 6159
 33. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 6146
 34. Programy, plany
  Wyświetleń: 5655
 35. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5641
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5605
 37. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 5573
 38. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 5564
 39. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 5552
 40. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5534
 41. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5496
 42. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 5483
 43. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5317
 44. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 5260
 45. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 5229
 46. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5203
 47. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 5201
 48. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5162
 49. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5138
 50. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 5052
 51. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 5048
 52. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 4991
 53. Wybory
  Wyświetleń: 4987
 54. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4943
 55. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4930
 56. Podatek od środków transportowych w 2019 roku
  Wyświetleń: 4891
 57. Podatek od nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 4789
 58. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 4727
 59. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 4529
 60. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 4452
 61. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 4401
 62. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4372
 63. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 4314
 64. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 4309
 65. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4284
 66. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4277
 67. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 4223
 68. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4201
 69. Podatek rolny w 2019 roku
  Wyświetleń: 4189
 70. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4179
 71. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4104
 72. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 4071
 73. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 4032
 74. Kontrole
  Wyświetleń: 3996
 75. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3939
 76. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 3890
 77. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3865
 78. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3838
 79. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3816
 80. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3812
 81. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3806
 82. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3786
 83. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 3724
 84. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3721
 85. Budżet gminy
  Wyświetleń: 3717
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3690
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3677
 88. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3657
 89. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 3631
 90. Wnioski
  Wyświetleń: 3626
 91. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3608
 92. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3580
 93. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 3570
 94. Rada Gminy
  Wyświetleń: 3560
 95. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 3560
 96. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3559
 97. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3537
 98. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 3530
 99. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3511
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3496
 101. Informacje
  Wyświetleń: 3464
 102. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3449
 103. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3447
 104. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 3446
 105. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 3411
 106. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 3361
 107. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 3354
 108. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3345
 109. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3335
 110. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3325
 111. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3265
 112. Zadania USC
  Wyświetleń: 3258
 113. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 3257
 114. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3256
 115. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 3253
 116. Informacje
  Wyświetleń: 3240
 117. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3231
 118. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3213
 119. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3209
 120. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 3206
 121. Kontrole
  Wyświetleń: 3167
 122. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 3155
 123. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3147
 124. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3127
 125. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3107
 126. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3101
 127. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3101
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 3085
 129. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 3068
 130. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3051
 131. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 3013
 132. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3011
 133. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2991
 134. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2975
 135. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2974
 136. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2962
 137. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2955
 138. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2952
 139. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 2931
 140. Podatek leśny w 2019 roku
  Wyświetleń: 2908
 141. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 2908
 142. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2898
 143. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2898
 144. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 2847
 145. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2842
 146. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2842
 147. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2835
 148. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2820
 149. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 2759
 150. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 2755
 151. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2743
 152. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2737
 153. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2732
 154. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2732
 155. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2615
 156. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 2610
 157. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2569
 158. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2515
 159. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 2511
 160. Przetargi w 2019 roku
  Wyświetleń: 2504
 161. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2491
 162. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2455
 163. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 2449
 164. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2441
 165. Dowody osobiste - wydanie
  Wyświetleń: 2368
 166. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 2332
 167. test
  Wyświetleń: 2327
 168. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2270
 169. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2265
 170. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2260
 171. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2230
 172. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2226
 173. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 2217
 174. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2208
 175. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2207
 176. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2192
 177. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2162
 178. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2155
 179. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 2136
 180. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2132
 181. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 2125
 182. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2109
 183. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 2102
 184. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2083
 185. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 2046
 186. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2031
 187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 2025
 188. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 2019
 189. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2017
 190. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2004
 191. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1990
 192. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1985
 193. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1978
 194. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 1960
 195. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1958
 196. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1950
 197. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 1950
 198. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 1945
 199. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 1943
 200. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1912
 201. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1903
 202. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1897
 203. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1897
 204. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1881
 205. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 1866
 206. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1856
 207. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1844
 208. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1839
 209. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1804
 210. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 1801
 211. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 1801
 212. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1784
 213. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 1768
 214. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1766
 215. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1759
 216. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1759
 217. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 1721
 218. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1720
 219. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1713
 220. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1710
 221. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 1702
 222. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1697
 223. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 1696
 224. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 1694
 225. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1690
 226. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 1689
 227. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 1688
 228. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 1686
 229. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1676
 230. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 1676
 231. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1672
 232. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1665
 233. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 1650
 234. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1648
 235. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1644
 236. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 1639
 237. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1637
 238. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 1629
 239. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 1628
 240. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 1624
 241. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1624
 242. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 1620
 243. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 1620
 244. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 1615
 245. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 1612
 246. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1608
 247. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 1606
 248. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1600
 249. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 1597
 250. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 1578
 251. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1573
 252. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 1564
 253. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 1548
 254. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1547
 255. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1546
 256. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 1545
 257. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 1527
 258. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 1521
 259. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 1519
 260. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1517
 261. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1516
 262. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 1511
 263. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 1507
 264. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1505
 265. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1498
 266. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 1480
 267. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1479
 268. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1478
 269. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 1477
 270. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1473
 271. Mienie gminy
  Wyświetleń: 1469
 272. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 1466
 273. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 1459
 274. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1455
 275. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1446
 276. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1442
 277. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1438
 278. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1438
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1437
 280. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 1436
 281. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1432
 282. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1431
 283. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1424
 284. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1417
 285. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1405
 286. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1405
 287. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1399
 288. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1396
 289. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1391
 290. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1388
 291. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1385
 292. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1382
 293. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1369
 294. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1366
 295. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1365
 296. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1359
 297. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1355
 298. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1351
 299. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1349
 300. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1345
 301. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1342
 302. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1341
 303. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1338
 304. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1329
 305. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1328
 306. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1327
 307. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1327
 308. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1322
 309. Statut
  Wyświetleń: 1320
 310. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1320
 311. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1319
 312. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1311
 313. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1311
 314. Obrady Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1308
 315. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1307
 316. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1300
 317. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1298
 318. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1296
 319. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1295
 320. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1292
 321. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1292
 322. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1275
 323. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1271
 324. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1270
 325. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1268
 326. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1263
 327. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1262
 328. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1261
 329. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1249
 330. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1243
 331. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1242
 332. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1226
 333. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1226
 334. Budownictwo
  Wyświetleń: 1218
 335. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1218
 336. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1214
 337. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1210
 338. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1207
 339. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1206
 340. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1204
 341. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1203
 342. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1201
 343. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1201
 344. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1199
 345. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1198
 346. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1196
 347. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1192
 348. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1189
 349. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1183
 350. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1174
 351. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1174
 352. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1172
 353. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1165
 354. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1162
 355. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1157
 356. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1153
 357. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1141
 358. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1132
 359. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1131
 360. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1125
 361. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1123
 362. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1108
 363. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1106
 364. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 1099
 365. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 1097
 366. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1097
 367. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1095
 368. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1093
 369. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1093
 370. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1092
 371. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 1090
 372. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 1087
 373. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1075
 374. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 1063
 375. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1060
 376. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 1058
 377. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1057
 378. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1052
 379. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1050
 380. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 1035
 381. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1030
 382. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 1029
 383. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 1022
 384. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 1008
 385. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 988
 386. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 986
 387. Wnioski
  Wyświetleń: 982
 388. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 981
 389. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 977
 390. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 974
 391. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 972
 392. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 969
 393. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 958
 394. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 957
 395. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 936
 396. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 935
 397. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 931
 398. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 930
 399. Ochrona danych
  Wyświetleń: 928
 400. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 919
 401. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 918
 402. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 913
 403. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 912
 404. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 885
 405. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 885
 406. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 881
 407. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 875
 408. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 872
 409. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 871
 410. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 864
 411. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 863
 412. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 858
 413. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 855
 414. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 853
 415. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 847
 416. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 844
 417. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 828
 418. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 826
 419. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 824
 420. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 821
 421. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 815
 422. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 810
 423. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 809
 424. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 807
 425. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 801
 426. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 799
 427. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 799
 428. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 790
 429. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 785
 430. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 784
 431. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 765
 432. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 757
 433. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 753
 434. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 752
 435. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 750
 436. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 717
 437. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 627
 438. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 612
 439. Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "
  Wyświetleń: 567
 440. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 537
 441. Transmisja obrad Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 527
 442. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 496
 443. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 481
 444. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 466
 445. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 446
 446. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 408
 447. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 384
 448. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 384
 449. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 349
 450. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 343
 451. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 324
 452. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul Grabicka w miejscowości Stare Budkowice
  Wyświetleń: 315
 453. Informacje dot. przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019-2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 271
 454. Informacje dot. ptrzetargu pn. Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP
  Wyświetleń: 236
 455. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 209
 456. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 194
 457. VIII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 188
 458. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 155
 459. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 155
 460. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 148
 461. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 147
 462. Informacje dotyczące przetargu pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
  Wyświetleń: 147
 463. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 143
 464. Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia
  Wyświetleń: 139
 465. VI sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 134
 466. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 89
 467. V sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 79
 468. Oświadczenia majątkowe radnych oraz wója kadencji 2018 - 2023 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 74
 469. Statut gminy
  Wyświetleń: 73
 470. IX sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 70
 471. III sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 67
 472. IV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 67
 473. II sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 64
 474. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - III przetarg
  Wyświetleń: 64
 475. VIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 53
 476. Wpisanie rozwodu zagranicznego
  Wyświetleń: 45
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:45
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Murów
  odwiedzin: 3496
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×